Nový druh v Zoo Ostrava: Vzácný amazoňan fialovotemenný

22.02.2021

Kolekci papoušků v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, kterou tvoří přes 20 druhů, doplnil začátkem roku nový druh - amazoňan fialovotemenný.

Tento vzácný papoušek je endemitem*) Mexika, kde obývá borovo-dubové lesy podél západního pobřeží až do nadmořské výšky 2000 m.

Početnost divoké populace amazoňana fialovotemenného (Amazona finschi) za posledních 20 let výrazně poklesla, odhaduje se na 4700-6700 dospělých jedinců. K nejzávažnějším příčinám ohrožení patří nelegální odchyt pro obchod s domácími mazlíčky, ale také ztráta jejich přirozeného prostředí. Oblast výskytu tohoto papouška je jednou z nejohroženějších oblastí ve Střední Americe. V Červeném seznamu IUCN je veden v kategorii "ohrožený" (Endangered) a je chráněn Washingtonskou úmluvou (CITES).

Amazoňan fialovotemenný není vzácný jen ve volné přírodě, ale také v chovech v zoologických zahradách. V rámci Evropy se jedná o osm zoologických zahrad, v České republice je Zoo Ostrava zatím jedinou, která tento druh chová. Přitom chov v těchto ochranářských institucích se v budoucnu může stát jedinou možností, podobně jako u mnoha jiných vyhubením ohrožených druhů, jak tohoto papouška zachovat pro příští generace. Chovatelé v ostravské zoo mají dlouholeté zkušenosti s chovem dalších druhů amazoňanů, proto je velký předpoklad, že i chov nového druhu bude úspěšný.

*) Endemit - organismus vyskytující se pouze na určitém omezeném území.