Vyhlášení ocenění dobrovolných hasičů roku 2019

18.09.2019

Devítičlenná odborná porota Ankety Dobrovolní hasiči roku dnes oznámila nominace 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, kteří budu oceněni za profesionální provedení zásahu a preventivní a výchovnou činnost.

Začalo tak finále 9. ročníku Ankety, ve kterém bude moci veřejnost až do 25. října hlasovat o nejlepším zásahu a činosti roku 2019. Cílem Ankety je najít, ocenit a finančně a věcně podpořit činnost dobrovolných hasičů a současně upozornit veřejnost, že jsou nepostradatelnou součástí našeho integrovaného záchranného systému. Díky partnerům finalisté na prvních třech místech k ocenění také obdrží finanční a věcné ceny v minimální celkové výši 1.850.000 Kč.

V letošním roce se o titul Jednotka sboru dobrovolných hasičů roku 2019 a Sbor dobrovolných hasičů roku 2019 ucházelo celkem 135 uchazečů. Finalisté jsou oceňováni za profesionálně provedené zásahy v případě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a v případě sborů a hasičských sborů (SDH a HS) za akce zaměřené na preventivní a výchovnou činnost.

"Připravenost a odbornost mnoha našich jednotek sborů dobrovolných hasičů je na velmi vysoké úrovni a velká část z nich odvádí při záchraně životů i majetku profesionální práci. Proto ocenění a prezentaci jejich činnosti široké veřejnosti prostřednictvím Ankety považuji za správné pro dosažení odpovídajícího vnímání jejich společenského významu. Děkuji všem partnerů Ankety za jejich odpovědný přístup a dlouholetou podporu hasičů." zdůraznil místopředseda poroty a náměstek generálního ředitele HZS ČR, brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc., MBA.

Již v průběhu prázdnin se devítičlenná Odborné porota, složená se zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů ankety, začala podrobně seznamovat s obsahem došlých přihlášek a hodnotit uvedené údaje v souladu s nastavenými kritérii. Na svém včerejším zasedání pak nominovali 25 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, kteří postupují do finále. Celkem tak připadá 5 jednotek a 5 sborů na každou z pěti oblastí, do kterých je Česká republika rovnoměrně rozdělena (sever Moravy, jih Moravy, východ Čech, střed-sever Čech a jih-západ Čech).

"Při zajišťování spolehlivých dodávek plynu se naši montéři potkávají i s jednotkami dobrovolných hasičů. Vzájemně spolupracujeme například při obnovách dodávek, u kterých je jejich pomoc neocenitelná. Jsme rádi, že můžeme dobrovolným hasičům prostřednictvím Ankety vyjádřit svůj respekt k jejich každodenní obětavé práci," uvedl Pavel Káčer, jednatel společnosti GridServices a člen odborné poroty.

V rámci listopadového slavnostního vyhlášení obdrží finalisté, kteří se umístí na prvních třech místech finanční a věcné ceny v celkové výši 1 850 000 Kč a záchranářskou techniku v hodnotě 400 000 Kč. To vše zejména díky generálnímu partnerovi Ankety, společnosti GridServices a hlavním partnerům, kterými jsou společnosti Net4Gas, Lesy ČR, Nadace ČEZ, Ford Motor Company a společnost DCom. Partnerskou strukturu pak doplňují společnosti Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, GINA Software, E.ON Česká republika, Požární bezpečnost, Brnocar, Techsport, Teleskopické stožáry, Rescop, Víno Prokeš a Veletrhy Brno. Finanční prostředky jsou účelově vázány na pořízení hasičského vybavení a zařízení spojené s posláním dobrovolných hasičů. Za tento finanční dar si finalisté pořizují například nové požární hadice, proudnice nebo čerpadla pro čerpání zatopených prostor.

Mediálními partnery je Rádio Impuls, Deník, Rádio Český impuls, Časopis 112, Požáry.cz, Fire TV a Brnožurnál.

Anketa se koná pod záštitou Ministra vnitra Jana Hamáčka, Ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., Ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

"Paleta příběhů, při kterých zástupci hasičských sborů a jednotek hrají svou nepostradatelnou roli, je opravdu rozmanitá. Při požárech, nehodách a jiných nešťastných událostech, při výchově a aktivním vyžití dětí a mládeže, při akcích pro místní komunity nebo také při zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy zemního plynu. V Anketě vyzdvihujeme některé z nich. Skrze ně však vyjadřujeme uznání všem," řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Hlasovat lze dvěma způsoby. Buď prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, anebo zasláním hlasovací SMS. Do hlasování se může zapojit široká veřejnost, nejen hasičská obec. Každý hlasující může hlasovat oběma způsoby a přidělit svůj hlas jedné jednotce i jednomu sboru, a to v každé z pěti soutěžních oblastí. Hlasující může tedy udělit maximálně 5 hlasů jednotkám a 5 hlasů sborům prostřednictvím hlasovacího formuláře, a jeden hlas jednotce a jeden hlas sboru zasláním SMS. Přesný postup hlasování je popsán na stránkách ankety.

Slavnostní vyhlášení budou moci všichni zájemci sledovat živě prostřednictvím on-line streamu na internetu nebo v záznamu České televize, kde uvedení vyhlášení nejlepších jednotek a sborů dobrovolných hasičů roku 2019 proběhne formou zábavného společenského pořadu, kterým bude provázet Patron Ankety Petr Rychlý. Hudební část programu zajistí Patronka Ilona Csáková v doprovodu pěveckého souboru Kampanela a další.