Pěstování konopí pro léčebné použití v České republice

26.04.2024

Pěstování konopí pro léčebné použití je stále populárnější téma a získává na významu nejen v České republice. Kdo je největším pěstitelem léčebného konopí v ČR? Kdy vstoupila v platnost legislativa ohledně možnosti získání licence na pěstování léčebného konopí v České republice?  Co ovlivňuje cenu konopí pro léčebné použití? A jaká povolení a licence musel získat první český producent konopí, aby mohl rozjet konopný byznys v ČR? Všechny odpovědi naleznete v tomto článku.

Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost novela zákona, která mění část pravidel pro pěstování konopí a upravuje vybrané právní definice. Ke změně došlo konkrétně v rámci novely č. 167/1988 Sb. o návykových látkách

Na stránkách drweed.cz je v článku Zmírnění právních regulací pěstování a distribuce konopí v ČR uvedeno:

že došlo ke zvýšení horní hranice podílu povoleného THC v technickém konopí, která se z původních 0,3 % posunula na aktuální 1 %. S tím souvisí také úprava definic jednotlivých typů konopí a rostlin, ze kterých se získává:

 • Konopí pro léčebné použití je "konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo k dalšímu zpracování za tímto účelem."
 • Rostlinou konopí pro léčebné použití je "rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem produkce konopí pro léčebné účely."
 • Rostlina technického konopí je "rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC)."
 • Technické konopí je potom "konopí z rostliny technického konopí."

První držitel licence na pěstování léčebného konopí v ČR

Legislativa ohledně možnosti získání licence na pěstování léčebného konopí vstoupila v platnost 1. ledna 2022. Společnost Lagom Pharmatech si žádost o udělení licence na pěstování  léčebného konopí podala krátce po půlnoci 1. ledna 2022 a žádosti bylo vyhověno, až když vznikl prováděcí předpis na konci června 2022.

"Licenci na pěstování léčebného konopí jsme získali 4. července 2022. Byli jsme první společností, která tuto licenci obdržela," říká Tomáš Fabrický, představitel vedení pro jakost ve společnosti Lagom Pharmatech v rozhovoru Konopný byznys není pro nevázané, bez preciznosti to nejde (Ekonom.cz)

Kdo je největším pěstitelem léčebného konopí v ČR?  

V článku Lagom Pharmatech: Nový český producent léčebného konopí je uvedeno, že společnost Lagom Pharmatech spustila v roce 2022 provoz nejmodernější a největší pěstírny konopí pro léčebné účely v České republice.

"V současnosti dokážeme vyprodukovat čtyři až pět tun za rok a na českém trhu máme již dva produkty – jeden s vysokým obsahem THC a druhý s převahou CBD vůči THC 10 : 1," prohlásil v rozhovoru pro Magazin-Konopi.cz dne 4.3.2023 Michal Drdák, obchodní ředitel společnosti.

To, že firma Lagom Pharmatech provozuje největší pěstírnu léčebného konopí potvrzuje název článku V Oseku mají největší pěstírnu léčebného konopí v Česku zveřejněný na portálu iDnes.cz dne 13.8.2023.

Jak je řízen pěstební proces u největšího pěstitele léčebného konopí v ČR?

Na oficiálním webu společnosti Lagom Pharmatech je uvedeno, že disponuje 6 vnitřními pěstebními kójemi o celkové pěstební ploše 1.800 m2, přičemž každá pěstební kóje je vybavena vzduchotechnickou jednotkou udržující požadovanou teplotu a vlhkost prostředí vždy pro danou růstovou fázi rostlin. 

Pěstební kóje obsahují také LED panely pro osvit rostlin na pěstebních stolech a zavlažovací systéme. Procesy osvitu, vzduchotechniky a zavlažování jsou řízeny automatizovaným systémem bez nutnosti zásahu lidského faktoru. 

Certifikáty a licence pěstitele léčebného konopí

Na oficiálních www stránkách společnosti Lagom Pharmatech jsou v sekci Dokumenty uvedeny tyto licence a certifikáty:


 • Certifikát SVP při výrobě léčivých látek
 • Licence na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití
 • Rozhodnutí o povolení k zacházení s návykovými látkami
 • Certifikát SDP pro distributora léčiv

Tomáš Fabrický, představitel vedení pro jakost ve společnosti Lagom Pharmatech v již výše zmíněném rozhovoru Konopný byznys není pro nevázané, bez preciznosti to nejde (Ekonom.cz) dne 27.7.2023 uvedl, že společnost Lagom Pharmatech je držitelem certifikátů:

 • povolení k distribuci léčiv
 • GMP (good manufacturing practice) certifikát SVP (správná výrobní praxe) při výrobě léčivých látek
 • licence na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití 
 • povolení k zacházení s omamnými látkami a přípravky
 • certifikát pro činnost kontrolní laboratoře s provozem fyzikální a chemické zkoušení   

Co je léčebné konopí a jak se liší od běžného konopí?

Léčebné konopí, známé také jako medicínské konopí, je druh konopí, který se pěstuje a zpracovává pro léčebné účely. Hlavním rozdílem mezi léčebným konopím a běžným konopím je obsah účinných látek, zejména kanabinoidů, jako je THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). Léčebné konopí obsahuje vyšší koncentrace CBD a nižší koncentrace THC, což znamená, že má léčebné účinky bez psychoaktivních účinků spojených s THC.

Jak vypěstovat konopí?

Chcete-li vypěstovat konopí pro léčebné účely, musíte být držitelem licence na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití a je také důležité dodržovat principy správné pěstitelské praxe a hygienické normy. Následující kroky vám mohou zajistit úspěšné pěstování:

 1. Vyberte vhodné odrůdy léčebného konopí s ohledem na požadované účinné látky a pěstební podmínky.

 2. Zvolte vhodnou metodu pěstování, například pěstování v zemi, hydroponii nebo aeroponii.

 3. Optimalizujte podmínky pěstování, jako jsou teplota, vlhkost, osvětlení a výživa rostlin.

 4. Pravidelně kontrolujte rostliny a zajišťujte jejich zdravý růst a vývoj.

 5. Dodržujte hygienické normy, jako je čistota pěstírny, prevence škůdců a nemocí a správná manipulace s rostlinami.

 6. Plánujte a provádějte sklizeň, sušení a zpracování konopí tak, aby byla zachována kvalita a účinnost léčebných látek.

 7. Postupujte v souladu se zákony České republiky

Zabezpečení pěstírny a systém řízení kvality

Zabezpečení pěstírny a implementace systému řízení kvality jsou klíčové pro úspěšné pěstování léčebného konopí. Zabezpečení pěstírny zahrnuje:

 • Ochrana proti neoprávněnému přístupu, například pomocí zámků, kamerových systémů a alarmů.

 • Udržování čistoty a hygieny pěstírny, aby se předešlo kontaminaci rostlin a šíření škůdců a nemocí.

 • Bezpečné skladování chemikálií, hnojiv a pesticidů mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Systém řízení kvality by měl zahrnovat:

 • Plán pro sledování a kontrolu kvality rostlin a účinných látek v konopí.

 • Pravidelné testování konopí na obsah účinných látek, kontaminanty a pesticidy.

 • Zajištění dodržování pěstitelských a hygienických norem a regulací.

 • Udržování záznamů o pěstování, sklizni, zpracování a distribuci konopí.

Dodržováním těchto zabezpečení a systémů řízení kvality můžete zajistite úspěšné pěstování léčebného konopí a dodržování právních předpisů a norem.

Role distributora léčebného konopí

Distributorem léčebného konopí je osoba nebo společnost, která zajišťuje dodávku léčebného konopí od pěstitelů k lékárnám, lékařům a pacientům. Distributor má několik klíčových úkolů:

 • Zajištění dodávek léčebného konopí od pěstitelů, kteří mají licenci na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití 

 • Udržování kvality a bezpečnosti léčebného konopí během skladování a přepravy.

 • Výdej konopí lékárnám a lékařům, kteří předepisují léčebné konopí pacientům.

 • Kontrola dodržování právních předpisů a norem týkajících se léčebného konopí.

Distributor hraje klíčovou roli v zajištění dostupnosti léčebného konopí pro pacienty, kteří ho potřebují.

Cena léčebného konopí: faktory ovlivňující tržní hodnotu

Cena léčebného konopí je ovlivněna řadou faktorů, které zahrnují:

 • Kvalitu a obsah účinných látek, jako jsou kanabinoidy a terpeny.

 • Náklady na pěstování, zpracování a distribuci léčebného konopí.

 • Poptávku po léčebném konopí ze strany lékařů, lékáren a pacientů.

 • Regulace a daně spojené s pěstováním, zpracováním a prodejem léčebného konopí.

 • Konkurenci na trhu léčebného konopí, včetně dovozu léčebného konopí ze zahraničí.

Jan Vavřička

Fotka od TinaKru z Pixabay