Pestrá příroda Papuy v Zoo Ostrava

20.02.2020

Přestože venku stále ještě vládne chladnější počasí, můžete se i v tomto období v ostravské zoologické zahradě pořádně zapotit. A to když navštívíte některý z tropických pavilonů, například pavilon Papua - největší akvaterarijní komplex v zoo.

Pavilon Papua byl v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava otevřen v roce 2011. Toto expozičně-chovatelské zařízení návštěvníkům přibližuje tropickou přírodu ostrova Papua-Nová Guinea a představuje tamní ohrožené druhy zvířat i život původních papuánských kmenů. K vidění je zde přes 20 druhů živočichů - zástupců plazů, ryb i bezobratlých. Žije zde i jediný zástupce žraloků v zoo. Pavilon je rozdělen do čtyř velkých akvaterárií znázorňující jednotlivé biotopy papuánské přírody:

1. Písčiny řeky Fly - sladkovodní akvárium obývají velké dravé ryby baramundi severní a dva druhy vodních želv - karetka novoguinejská a dlouhokrčka Siebenrockova.

2. Batanta pobřežní mangrove - terárium obývá výrazně zbarvený varan modrý - stromový ještěr s chápavým ocáskem, tilikva obrovská - jeden z největších scinků a agama molucká. Na mělčinách a březích upoutají pozornost zvláštní stvoření - lezci. Podobou připomínají spíše ocasaté obojživelníky, jedná se však o ryby přizpůsobené delšímu pobytu na souši, kde se pohybují pomocí prsních ploutví se silnou svalovinou.

3. Přítok jezera Sentani - terárium obývají impozantní a nepřehlédnutelní varani papuánští - štíhlí ještěři s dlouhým chápavým ocasem, v kaskádovitém potůčku jsou k vidění drobné bystřinné rybky duhovky lososové.

4. Korálové moře - akvárium se slanou vodou představuje pestrost korálových útesů, v němž žije několik druhů pestře zbarvených ryb, např. králíčkovec liščí, havýš rohatý, a zástupci bezobratlých - žahavé sasanky či ostny vyzbrojené ježovky. Největším obyvatelem akvária je zástupce paryb - žralůček okatý.

V roce 2018 zde přibylo páté akvaterárium, které je umístěno v průchodu do navazující Voliéry Papua. Souš obývají první zástupci hadů v tomto pavilonu - krajty zelené - a vodní prostředí dva zástupci paprskoploutvých ryb. Jedná se o hejno stříkounů pětitrnných - ryb se zajímavou strategií lovu potravy - a murénu sundskou, což je jediný druh murény, který v dospělosti obývá sladké vody.

V tomto prostoru jsou nainstalovány také informační tabule a vitrínky se dvěma soškami Bílých slonů. Jedná se o ocenění za chovatelské úspěchy, které se v pavilonu Papua udály. Konkrétně za odchovy varana papuánského a žralůčka okatého. Nejsou to ale jediné druhy, které se v pavilonu úspěšně rozmnožují. Patří k nim i tilikvy obrovské a dlouhokrčky Siebenrockovy. Pravidelné odchovy obyvatel ostravské Papuy tak dokazují, že podmínky pro náročný chov zejména plazů zde byly vytvořeny správně.