Pět osobností Ústeckého kraje obdrželo Cenu hejtmana

24.10.2019

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 byly předány pěti vynikajícím osobnostem za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. Laureáti převzali diplom a šek na finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a Martina Koláře ze společnosti Net4Gas, která je generálním partnerem Ceny hejtmana.

"Všechna dnešní ocenění jsou opravdu zasloužená, vybrali jsme ty nejlepší z nejlepších. Jsem rád, že udělování Ceny hejtmana se stalo v Ústeckém kraji hezkou tradicí, a věřím, že v kraji bude stále dost pracovitých, úspěšných lidí, ze kterých se bude vybírat pro ocenění v dalších letech," řekl v úvodu slavnostního večera hejtman Bubeníček.

Cenu hejtmana Ústeckého kraje 2018 získali:

Za regionální rozvoj Ludmila Holadová
Byla ředitelkou Okresní agrární komory Most od jejího založení. Byla oporou zemědělců celého kraje a zasloužila se o rozvoj zemědělské výroby. Řadu let také organizovala akce krajského významu - Regionální potravina, Potravina kraje Přemysla Oráče, Dožínky.

V oblasti zdravotní a sociální MUDr. Pavel Dlouhý
Je primářem Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice a vedoucí AIDS centra. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu chronické hepatitidy B a C, byl hlavním řešitelem mnoha klinických studií a autorem několika kapitol v knize Lékařské repetitorium. Přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a sester, pro odborné společnosti i veřejnost. Byl opakovaně členem komise pro mikrobiologii, imunologii a přenosné nemoci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví.

V kategorii sport Mgr. Pavel Budínský
Dlouhá léta zasvětil trenérské činnosti u mladších žáků, mladšího a staršího dorostu a 15 let trénoval A mužstvo BK Děčín. Kromě toho se věnoval také lektorské a publikační činnosti.

V oblasti kultury Miroslav Rejha
Ten v roce 1980 založil dechový orchestr Lounská třináctka a celá léta je jeho kapelníkem. Od roku 1983 také organizuje a zajišťuje pravidelnou akci Nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou a nově Lounskou křídlovku.

Za vědu a výzkum prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Odborně se věnuje dvěma oblastem - didaktice matematiky a teorii pravděpodobnosti a matematické statistice. Je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů z oblasti statistiky i didaktiky, autorem a spoluautorem řady monografií, článků v časopisech a především učebnic pro základní školy. Působí v Jednotě českých matematiků a fyziků, zaměřuje se zejména na práci s talentovanými žáky, přednášky, semináře a dílny pro učitele ZŠ a SŠ.

Cena hejtmana Ústeckého kraje byla letos udělována po osmé, celkem už je v Ústeckém kraji 35 laureátů tohoto významného ocenění. Letos se vybíralo z 27 občanských nominací.

Slavnostní předání proběhlo v krásném historickém interiéru vily Diplomat patřící Konzervatoři Teplice, příspěvkové organizaci. Tato umělecká škola zajistila také kulturní část programu, koncert Saxofonového kvarteta.