Použitá technika od dárců pomáhá dětem k výuce

16.03.2021

V dnešní nelehké době je každá dobrá zpráva vítána s radostí. Mezi tyto vzácné zprávy bez pochyby patří dosáhnutí krásného výsledku projektu Počítače dětem, který za necelý rok fungování získal více jak 2000 počítačů od dárců a zároveň se přemístil do nového Instalačního centra v prostorách situovaných přímo u metra Chodov.

"Právě díky našim dárcům z řad jednotlivců i firem se nyní v centru nachází kolem 500 kusů IT techniky, mezi níž jsou nejen stolní počítače, ale i notebooky, které jsou připraveny pro děti z potřebných rodin. Tyto připravené kusy výpočetní techniky v co možná nejkratším časovém úseku distribuujeme dětem z potřebných rodin, kde se díky ní děti budou moci účastnit online výuky a zároveň být v sociálním kontaktu se svými učiteli a spolužáky, což je pro děti v této situaci naprosto zásadní." uvedla manažerka projektu Počítače dětem, Nikol Nevoránková.

Primárním cílem projektu je i nadále získání starší techniky od dárců pro děti z potřebných rodin, které díky této technice mají adekvátní podmínky pro studium a tudíž se nemusí obávat, že by za svými vrstevníky zaostávaly.

"Naše snaha putuje zejména směrem ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáka či studenta. Poskytnutá technika pomůže zvýšit úroveň kompetence v oblasti užívání digitálních technologií, informatického myšlení a digitální gramotnosti. Velmi si cením zapojení i známých osobností z kulturně společenského života i z politické scény," uvedl autor projektu Počítače dětem, Robert Novotný.

Mezi další cíle projektu patří zvýšení odpovědnosti jednotlivců i firem s ohledem na recyklaci starší techniky stejně jako technická pomoc rodinám ze strany našich dobrovolníků Instalačního centra.

Do projektu se může zapojit každý, a to poskytnutím techniky na jednom z 20 sběrných míst, logistickou pomocí či komunikací s rodinami nebo finančním příspěvkem zaslaným na transparentní účet Nadačního fondu IT People nebo zakoupením dárkového certifikátu.

Projekt Počítače dětem je mediálně podpořen TV Nova, Nadací Nova, rádiem Frekvence 1 a Evropa 2, a též nadací UNICEF Česká republika. 

Zdroj: Počítače dětem