Pozvánka na odbornou konferenci Efektivní nemocnice 2021

21.10.2021

Dovolujeme pozvat na 16. ročník odborné konference "Efektivní nemocnice 2021 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic", která se uskuteční ve dnech 23. - 24.11.2021 v hotelu Clarion Congress v Praze - Vysočanech. Prosíme Vás o zarezervování Vašeho času v tyto dny.

REGISTRACE: Registrovat se můžete již nyní prostřednictvím registračního formuláře: https://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2021.html

Tato akce je primárně zaměřena na 150 nemocnic s akutními lůžky (fakultní, krajské a městské, soukromé řetězce). Mezi účastníky jsou zřizovatelé, ředitelé a řídící pracovníci zdravotních pojišťoven a nemocnic, představitelé krajů a krajských úřadů a dodavatelé do nemocnic (v roce 2019 se osobně odborné konference zúčastnilo více než 700 osob, v roce 2020 se online zúčastnilo více než 500 osob).

Záštitu nad odbornou konferencí poskytli například:

 • Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. - prezident, Česká republika
 • Ing. Andrej Babiš - premiér, Vláda České republiky
 • RNDr. Miloš Vystrčil - předseda, Senát Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. - předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA - předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Klára Dostálová - ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. - ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. - prezident, Hospodářská komora České republiky

PROGRAM: Informace o dalších záštitách a také aktuální program odborné konference naleznete zde: https://www.hc-institute.org/cz/o-nas/odborna-konference-efektivni-nemocnice.html

HLAVNÍMI TÉMATY ODBORNÉ KONFERENCE JSOU:

 • Plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí - budoucnost sítě nemocnic.
 • Restrukturalizace kompetencí lékařů a sester.
 • Elektivní péče a větší rozsah výkonů placených DRG.
 • Změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví, větší důraz na prevenci a hodnocení kvality poskytované péče.
 • Investiční rozvoj nemocnic, plán větší efektivity nemocnic (elektronizace, změna přístupu v organizaci péče).
 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému, podpora vědy a výzkumu).
 • Národní onkologický plán (optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů).
 • Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty.
 • Prevence a optimální nastavení preventivních programů.

BAROMETR MEZI NEJVĚTŠÍMI ZAMĚSTNAVATELI: Aktuální výsledky celostátního průzkumu mezi největšími zaměstnavateli v České republice na téma hodnocení zdravotních pojišťoven a náměty na zlepšení naleznete zde: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-zamestnavateli/vysledky-celostatniho-pruzkumu-mezi-nejvetsimi-zamestnavateli-2021.html

Zdroj: HealthCare Institute