Pražské technologie bude z Holešovic sledovat nové moderní řídící centrum. Hlídat bude veřejné osvětlení i kamerový systém

20.10.2019

Městské osvětlení i kamerový systém bude z Holešovic sledovat nové moderní řídící centrum. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) ho dnes slavnostně uvedla do provozu za účasti primátora Zdeňka Hřiba, náměstka primátora Petra Hlubučka a radního Jana Chabra.

Jedná se o jeden z nejmoderněji vybavených dispečinků městských společností na ploše téměř 200 m2. Dispečink je vybaven nejen pro připojování online technických zařízení střežících např. provoz zapínacích míst a jednotlivých svítidel veřejného osvětlení, ale počítá i s rozšířením dohledu nad dalšími plánovanými technologiemi, například z oblasti dopravních systémů. Srdcem dispečinku je velkoplošná komunikační stěna umožňující společně sdílet mapové podklady GIS se schématy jednotlivých technologií, tiketovací systém na evidenci událostí, záběry městského kamerového systému, pohyb posádek a vozidel v terénu i další probíhající činnosti.

"Nově otevřený dispečink v centrále městské společnosti Technologie hlavního města Prahy je letos druhým takovým operačním centrem, které metropole uvedla do provozu. Spolu s operačním střediskem Krizového štábu hlavního města Prahy představuje prostor v Holešovicích další moderní pracoviště, bez jakého si dnešní řízení Prahy není možné představit. Jsem přesvědčen, že výsledky práce dispečinku THMP ocení i samotní Pražané, třeba tím, že Praha bude svítit tak, jak se sluší na svébytnou evropskou metropoli," uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Dispečink vyřídí na telefonním čísle 800 40 40 60 nebo mailu poruchyvo@thmp.cz měsíčně více než 2 000 hlášení poruch veřejného osvětlení, které generují denně desítky servisních zásahů uskutečňovaných ve dne i v noci.

"Dnes slavnostně otevřené operační středisko THMP představuje výrazný krok ke zlepšení poskytovaných služeb firmy ve prospěch Prahy. Spatřuji v jeho zřízení cestu, jak zefektivnit práci nejen správy a údržby veřejného osvětlení, které má THMP od loňského roku ve své gesci. Věřím, že se díky tomuto řídícímu centru podaří především postupně dosáhnout takřka nulové poruchovosti v systému veřejného osvětlení ve městě," sdělil radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů Jan Chabr.

V průběhu roku 2020 přejde do správy THMP i městský kamerový systém s jeho bezmála 1 500 kamerami hlavního města Prahy i dalších 3 000 integrovaných kamer jiných provozovatelů, například v metru nebo v tunelovém komplexu Blanka.

"Dlouhodobě se nám z prováděných šetření ukazuje, že Pražané považují své město za bezpečné. To je bezesporu dobře, avšak nechceme usnout na vavřínech. Chceme i nadále zvyšovat bezpečnost obyvatel i návštěvníků Prahy. Jednou z takových aktivit je například zefektivnění správy městského kamerového systému. Dosavadní zkušenosti s prací THMP napovídají, že přechod systému pod její správu bude pro město prospěšný," upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček.

Technologie hlavního města Prahy má správu a údržbu veřejného osvětlení pod svými křídly již více než rok. Od samého počátku je jedním z jejích základních úkolů starat se o veřejné osvětlení tak, aby případné závady byly neprodleně odstraněny. V praxi to znamená, že pokud dojde například k poruchám ohrožujícím zdraví nebo majetek Pražanů, je povinností servisu THMP zahájit odstranění závady do 30 minut. Hromadné závady svítidel jsou odstraněny do 24 hodin. Většina jednotlivých poruch je pak odstraněna do týdne od nahlášení nebo zjištění závady.

"Nově otevřený dispečink zlepší nejen podmínky práce našich zaměstnanců, ale zkvalitní i námi poskytované služby. Systematicky budujeme materiální a personální zázemí, které umožňuje nejen včasné odstranění havarijních stavů, ale i plánovaný rozvoj a zlepšení stavu pražského veřejného osvětlení. Ten se za poslední rok výrazně zlepšil, a to včetně významného snížení počtu nesvítících svítidel. Otevřením moderního dispečinku však hledíme zejména do budoucnosti. V příštím roce přebíráme odpovědnost za městský kamerový systém a dále se budeme ucházet o servis a údržbu celé řady technologií řídících pražskou dopravu," dodal Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP.