Přes 1,7 milionu stromů přibylo za poslední rok, zmapoval portál Sázíme budoucnost

13.03.2023

3 705 986 – to je číslo, které aktuálně svítí na počitadle stromů vysazených do krajiny a měst na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Meziročně se jedná o významný skok z původních 2 milionů zmapovaných stromů v únoru minulého roku. Data o vysazených stromech, včetně jejich druhové skladby nebo typu organizátora výsadby, sbírá Nadace Partnerství na webu Sázíme budoucnost čtvrtým rokem. Cílem iniciativy je motivovat lidi v sázení stromů a dosáhnout tak symbolického vysazení 10 milionů stromů. Do výsadeb se zatím podle organizátorů podařilo zapojit 78 614 dobrovolníků, kteří sázeli na 7 011 místech po celé republice. Do statistik se započítávají jen stromy vysazené mimo les. Vizualizace najdou lidé najdou na www.sazimebudoucnost.cz/Data.

"Za poslední rok se nám podařilo zapojení všech významných institucí, které sázejí v České republice stromy. Díky unikátnímu mechanismu spolu se Státním fondem životního prostředí dokážeme zdvojnásobit každou korunu na výsadby, jen vloni jsme podpořili projekty za více jak 13 milionů korun. Díky Sázíme budoucnost máme také výrazný náskok před evropskými zeměmi v počtu stromů, stromy rostoucí v Česku tvoří celou třetinu z monitoringu výsadeb Evropské komise. Při bližším pohledu na druhovou skladbu jsou patrné pozitivní změny v české zemědělské krajině. A o celých 20 tisíc meziročně narostl také počet dobrovolníků, což svědčí o významném zapojení české společnosti do péče o krajinu," komentuje strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí duby, lípy a javory. V top 10 jsou i dva jehličnany: borovice a modřín a z ovocných stromů jeřáb a třešeň. Nejvíce Češi sázeli aleje, celkem během 3 028 akcí. Nejaktivnější sazeči jsou města a obce, které mají na kontě už 3 168 výsadbových akcí, následují veřejné instituce s 1 237 akcemi, dále pak spolky a neziskovky s 1 056 akcemi.

Nejúspěšnější sazeči loňského roku si také dnes v Brně odnesli symbolické zlaté rýče. V malé obci Vohančice u Brna vysadili v součtu úctyhodných 610 stromů, což je nárůst o 436 stromů v porovnání s předešlým rokem. Mezi zemědělci bodoval Jiří Gottwald s celkem 575 stromy na kontě, kdy si meziročně přilepšil dokonce o 488 stromů. V kategorii spolků již tradičně zvítězili ochránci přírody z ČSOP Studénka, kteří již zvládli zasadit 17 824 stromů. Mezi školami bodovala ZŠ a MŠ Třebotov, u veřejných institucí Státní pozemkový úřad a v kategorii firem ČEMOS.

Předání cen top sazečům proběhlo v rámci tradičního setkání partnerů iniciativy Sázíme budoucnost v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně. Účastníci se věnovali tématům, zda lze výsadbami stromů kompenzovat uhlíkovou stopu nebo tématu náhradních výsadeb v legislativě.

"V posledním roce jsme se v rámci legislativní skupiny Sázíme budoucnost se na půdě Ministerstva životního prostředí zabývali otázkou, jak umožnit ukládat žadatelům o kácení dřevin finanční kompenzaci za pokácený strom: v situaci, kdy není možná náhradní výsadba. Stávající právní úprava toto uspokojivě neumožňuje. Rezort životného prostředí proto připraví návrh novely o náhradní výsadbě a finančních kompenzacích za pokácené stromy kvůli výstavbě. Musíme totiž zajistit, aby stromů ve městech neubývalo, a byly tam, kde budou lidem poskytovat potřebný stín a zdravější ovzduší," komentuje 1. náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Zdroj TZ: Sázíme budoucnost