Přihlaste svůj pražský projekt adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards

26.02.2020

Až do 31. března může každý nominovat projekt přizpůsobující město změnám klimatu v druhém ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření reagujících na důsledky klimatické změny ve městě jako je přehřívání, nedostatek zeleně nebo bleskové srážky. Praha má letos v soutěži nově vlastní kategorii pro opatření realizovaná na svém území. Projekty lze nominovat ve čtyřech oblastech: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a domov.

Právě pražská kategorie má vyzdvihnout kvalitní a účinná opatření, která mohou být inspirací pro další velká města, která shodně trpí přehříváním, nedostatkem zeleně nebo bleskovými srážkami.

"Největší výzvu v Praze vidíme v tom, aby městské organizace a městské části klimatické a adaptační cíle vzaly takříkajíc za své. Ony jsou totiž klíčovými hráči pro to, aby se adaptační vize staly každodenní praxí. Neméně důležitá je spolupráce odborů magistrátu a v neposlední řadě samotných obyvatel hlavního města, kteří mohou přihlašovat vlastní adaptační nápady a projekty," vyzývá náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.

Typická adaptační opatření ve městě především přispívají ke zmírnění efektu tepelného ostrova, zlepšení mikroklimatu a také využívají a zadržují dešťovou vodu, případně ji rychle odvádějí při silných přívalových srážkách. Příkladem je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně. V pracovním prostředí může jít například o projekty nových technologických řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů energie. Na úrovni rodinných domů může jít například o opakované využití vody včetně šedé a dešťové nebo zlepšení mikroklimatu v okolí pomocí zelené střechy, přírodní zahrady, vodní plochy či domácí kořenové čistírny. I na území Prahy jsou potřeba projekty pro volnou krajinu jako přírodě blízká protipovodňová ochrana, protierozní opatření na zemědělské půdě, obnova a revitalizace potoků, rybníků a podobně.

Inspirativní, již realizovaná, opatření adaptace na změnu klimatu může do soutěže přihlásit jednotlivec, organizace či městská část ať už jako vlastník, investor, realizátor, nebo projektant, a to do 31. března 2020 (do 23:59) prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez. Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích vyhodnotí odborná porota. Do hodnocení se bude moci v srpnu a září letošního roku zapojit i veřejnost. Projekt s největším počtem hlasů veřejnosti pak získá Cenu sympatie.

Čtyři kategorie soutěže Adapterra Awards - Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov - jsou v letošním a příštím roce doplněny o novou kategorii projekty realizované na území Prahy.

"Důvodem vytvoření této kategorie a přistoupení hlavního města jako partnera soutěže je další zintenzivnění naší práce na realizaci adaptačních opatření a snaha o zpřístupnění realizovaných opatření jako inspirace pro městské části, organizace, projektanty, ale i vlastníky a investory administrativních, ale například i rodinných domů," říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.

Soutěž organizuje Nadace Partnerství a hlavní město Praha se letos stalo partnerem soutěže. Spolupráce je uzavřena pro tento i příští ročník. Vítězové v jednotlivých kategoriích, které určí odborná porota, obdrží ceny a možnost se zúčastnit zahraniční exkurze za příklady dobré praxe adaptačních opatření na změnu klimatu, která se uskuteční na jaře 2021.

Na stránkách soutěže jsou dále zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů a oznámení vítězů. Zároveň je zde k dispozici databáze úspěšných projektů z minulého ročníku.