Proč vaše firma potřebuje Identity Management

21.11.2020

Počítačová síť je páteří většiny firem. Probíhá skrze ni většina komunikace a protékají data, která jsou pro vaši firmu často velmi důležitá.

Únik by mohl pro firmu znamenat výrazné finanční ztráty. Proto je v každém podniku s více zaměstnanci nezbytné mít přehled o tom, kdo, kdy a kam ve firemním IT systému přistupuje a co tam dělá. Tato evidence však není možná bez přiřazení jednoznačné identity každému ze zaměstnanců, kteří se budou s její pomocí do sítě přihlašovat. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout jsou systémy IdM.

Co je to IdM?

IdM neboli Identity Management je sada procesů a technologií, jejichž cílem je efektivní a konzistentní správa uživatelů a jejich oprávnění napříč více systémy. Mezi typické problémy, které IdM řeší, patří například zřizování a deaktivace přístupu zaměstnanců k jednotlivým místům a funkcím počítačové sítě či ochrana citlivých dat a osobních údajů. 

Díky Identity Managementu budete mít přehled o všech zaměstnancích a o tom co na síti dělali, jaká data nahrávali a stahovali. Samozřejmostí je možnost nastavit, ke kterým souborům bude mít který zaměstnanec přístup. Velmi jednoduše tak můžete zamezit situaci, aby například bývalí zaměstnanci měli stále přístup do vašeho IT systému.

Jaké přínosy má IdM pro vedení firmy?

Kromě zvýšení zabezpečení a správy přístupu k informacím a datům vaší firmy vám Identity Management umožní efektivnější řízení firmy pomocí urychlení a zefektivnění vnitropodnikových procesů a automatizace úkonů spojených s vytvářením uživatelských účtů, což vede ke snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Jediným pohledem do rozhraní můžete zjistit, kteří zaměstnanci jsou momentálně v práci, kdy se přihlásili, co dělali a podobně. 

Obzvláště v dnešní době také pravděpodobně využijete možnost zajistit zaměstnancům bezpečný přístup pro práci z domova.