Profesor Vladimír Král byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu

23.03.2019

Čestným titulem Rytíř českého lékařského stavu byl za svou práci oceněn emeritní přednosta I. chirurgické kliniky LF a FNOL Vladimír Král. Do lékařské síně slávy vstoupil jako její pětadvacátý člen při slavnostním aktu České lékařské komory v pražském Břevnovském klášteře.

Olomouckého chirurga a pedagoga na rytíře pasoval mečem prezident komory Milan Kubek.

"Pana profesora Vladimíra Krále šlechtí nejen jeho profesionalita, ale i vrozená noblesa, přirozená elegance a kultivované chování, které ho povyšují na 'pana' chirurga. Proto si zaslouží, aby byl ověnčen titulem Rytíř českého lékařského stavu. Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře," uvedl Milan Kubek.

Rytířským titulem oceňuje Česká lékařská komora mimořádné osobnosti v řadách lékařů, které svou praxí nebo vědeckou prací významně přispěly k rozvoji medicíny a které se svým morálním jednáním staly příkladem pro své kolegy. "Je to pro mě pocta, kterou přijímám s velkou pokorou. Nepovažuji to jen jako ocenění mé, ale i všech mých spolupracovníků," řekl Vladimír Král ke svému slavnostnímu vstupu mezi lékařskou elitu.

Profesor Král je uznávaným chirurgem a pedagogem s věhlasem doma i v zahraničí. Patří k poslední generaci chirurgů, kteří zvládali celou chirurgii, od abdominální chirurgie přes traumatologii až po anesteziologii. Publikoval více než 160 vědeckých prací v renomovaných odborných časopisech, je členem výboru České chirurgické společnosti a vědeckým sekretářem International College of Surgeons, patří k zakládajícím členům České lékařské komory. Má velkou zásluhu na rozvoji olomoucké transplantologie.

Dvanáct let vedl I. chirurgickou kliniku LF a FNOL, kde dodnes, přestože je již v penzi, předává své zkušenosti studentům. Vloni u příležitosti významného životního jubilea obdržel z rukou rektora Jaroslava Millera zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Nechal se tehdy slyšet, že už bude učit jen rok. "Přemlouvají mě, abych ještě pokračoval. Výuka je studenty hodnocena velmi kladně, tak o tom přemýšlím. Ale to už by byl doopravdy poslední rok za katedrou," dodal profesor Král.

Univerzita Palackého