Průmyslové provozy musí splňovat přísné bezpečnostní normy. Pomůže vám certifikace

25.03.2021

Reálné hrozby z hlediska bezpečnosti práce se týkají zejména průmyslových provozů, avšak na žádném pracovišti se dnes nevyhneme otázce bezpečnosti, která musí být správně pojata a zpracována.

Mimo jiné je to důležité nejen z důvodu ochrany zdraví pracovníků, ale také protože to vyžadují zákony. Neplnění zákonných norem potom může znamenat pokuty a tomu se samozřejmě chce každý vyhnout.

K bezpečnosti je potřeba přistupovat zodpovědně

Jednou z možností, jak se vyhnout problémům s ohledem na zanedbanou bezpečnost práce, je kvalitní certifikace. Špatně zpracované předpisy pro zaměstnance a celkově potenciálně rizikové prostředí je vždy cesta, kterou se nechcete vydat. Dobrým řešením je systém ISO 45001, který představuje certifikaci dle této normy. Výhodou této certifikace je skutečnost, že se zaměřuje na celkovou bezpečnost ve firmě a nepokrývá pouze zaměstnance, ale také živnostníky, návštěvníky či dodavatele, kteří se mohou v prostoru firmy pohybovat. Tato norma vám dokáže zajistit:

  • Splnění požadavků po legislativní stránce
  • Prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání

Přínosy certifikace jsou neoddiskutovatelné

Pokud se rozhodnete pro získání tohoto certifikátu, znamená to tak do budoucna pro firmu zejména zvýšení reálné bezpečnosti na pracovišti a lepší pracovní prostředí pro zaměstnance, což vede i ke zlepšení vztahů se zaměstnanci. Jak jsme již zmínili v úvodu, zejména průmyslové provozy, kde je nutné třeba používat pracovní plošiny nebo obsluhovat stroje, představují zvýšené riziko úrazu. Díky certifikaci má taková firma možnost doložit, že plní veškeré požadavky, které stanovuje legislativa, a je to tak obrana i proti popotahování ze strany úřadů. Také to znamená, že zmírníte riziko případných výdajů s ohledem na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání. V neposlední řadě certifikace vždy zlepšuje také celkové dobré vnímání společnosti a její image.

Zdroj obrázku: A_stockphoto / Shutterstock.com