První odchov tučňáků brýlových v České republice

23.05.2019

Velký chovatelský úspěch zaznamenali v druhé polovině května v ústecké zoologické zahradě - tučňákům brýlovým se vyklubala dvě mláďata. Vzhledem k tomu, že tento druh v České republice žádná jiná zoo nechová, je to poprvé nejen v historii zoo, ale i v rámci celé Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).

"Tučňáky brýlové chováme od listopadu 2017, kdy z anglické zoologické zahrady Paignton dorazila první skupina čítající pět samic a pět samců. Jedna samice byla již pohlavně dospělá, ale ostatní tučňáci byli na reprodukci dosud mladí. Na nové prostředí, chovatele a režim si zvykali velice pomalu, pravděpodobně i díky tomu, že tučňáci jsou ptáci žijící v koloniích a bezpečněji se cítí ve větších skupinách, než jsme měli my," sděluje ředitel zoo Roman Končel. "Po jednáních s koordinátorem EEP jsme zhruba po roce dovezli z polské Zoo Wroclaw dalších šest jedinců v poměru tři samice a tři samci," dodává Roman Končel.

Ihned bylo viděno několik změn v chování, kdy docházelo k větší sebejistotě cele skupiny, ale i samotných tučňáků. "Především jsme si přes zimu všímali, že se tučňáci začínají pomalu párovat. U tučňáků hraje při výběru partnera svoji roli jednak samotný vzhled a zdatnost, ale také jakýsi tanec a zpěv, což u nich znamená nesnesitelný řev a křik s pobíháním kolem sebe, plácání křídly a pohybování hlavou, takže pořádná romantika J," líčí zoolog Lukáš Ševcovic.

"V předjaří letošního roku vytvořilo několik tučňáků páry, které u nich bývají celoživotní. Aktuálně v naší expozici vytvořili tučňáci párů hned pět, dva jsou čistě anglického ražení, další dva kříženého anglickopolského a jeden pár je čistě polský. Páření bylo pozorováno právě u polského páru vytvořeného samcem Alfiem a samicí Bobinou, jejíž originální jméno zní Jamealybillybob J. Tento pár si vybral ke hnízdění skalní dutinu, do které si nosil hnízdní materiál v podobě suchého rákosí, trávy a větviček. Protože téměř nevylézali, rozhodli jsme se do kmene před dutinu nainstalovat fotopast, která nám následující dny ukázala, že jsou v hnízdě dvě vajíčka, což je u tučňáků našeho druhu konečný počet. Vajíčka zahřívala z 70% samice Bobina a samec Alfie jí neustále nosil nový čistý materiál na hnízdo. V sobotu 18. května se z nory začalo ozývat pípání a radost byla na místě, ze záběru jsme zjistili, že se vylíhlo první mládě a že bylo v pořádku. Za dva dny bylo na videozáznamu viděno líhnutí druhého mláděte. K prvnímu krmení došlo po dvou dnech od vylíhnutí, než mláďata tučňáků strávila vaječný žloutek. Na samotném krmení mláďat se střídají poctivě oba rodiče," popisuje průběh odchovu Lukáš Ševcovic.

"Věříme, že i nadále bude vše probíhat bez komplikací a mladí tučňáci se po opuštění hnízda představí veřejnosti. Snad se podaří odchov i ostatním párům tučňáků, u kterých dochází stále k páření a úprav hnízdních dutin. Důležité je, že skupina harmonizuje a chování zvířat odpovídá jejich přirozenému způsobu života," dodává tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Zoo Ústí nad Labem