Rok 2020 bude v Libereckém kraji Rokem houslí

08.01.2020

S kulturní novinkou pro letošek přichází Liberecký kraj. Každý kalendářní rok vyhlásí rokem určitého hudebního nástroje. Cílem je přilákat k muzice více mladých, ale také zvýšit zájem o hudbu u dospělých. První rok v kraji bude Rokem houslí.

"Nechceme budovat nějaký nový festival, ale naopak využít toho, že už festivaly nebo i menší hudební akce v kraji máme, že tu působí základní umělecké školy, divadla i nejrůznější scény, které zvou interprety různých žánrů. A rádi bychom, aby ti, kteří se hudbou zabývají profesionálně, ale i amatérsky, vzali Rok houslí za svůj," uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Liberecký kraj připraví na svém webu virtuální kalendář, do kterého se mohou hlásit se svými akcemi všichni, kteří budou ve zdejším regionu jakkoliv představovat či do programu zahrnovat housle. Mohou to být koncerty, přednášky, besedy s houslaři, houslisty, výstavy a další události.

"Výjimečné houslové talenty z Libereckého kraje budou mít příležitost zúčastnit se mistrovských kurzů pod vedením virtuosa Josefa Špačka. Není větší motivace pro dítě než pracovat se skutečným mistrem svého oboru. To platí v hudbě i v jiných oborech. Chceme využít toho, že takovou možnost v Josefu Špačkovi máme a děkuji za ni," doplnila Květa Vinklátová.

Již nyní je jisté, že do programu Roku houslí bude zahrnuto krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které 26. března organizuje Základní umělecká škola v Turnově, květnové ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje pořádané od 14. do 17. května libereckou Základní uměleckou školou; ve stejném termínu bude v liberecké umělecké škole k vidění výstava smyčcových nástrojů firmy Akordkvin.

Mezi 19. červencem až 1. srpnem se konají v ZUŠ Liberec mistrovské kurzy pro 40 mimořádně talentovaných studentů hry na housle z deseti zemí světa. Povedou je přední a významní univerzitní pedagogové z celého světa a v rámci akce se uskuteční koncerty nejen v Liberci, ale též v rámci celého Euroregionu Nisa. Také letošní, již 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, bude mít housle jako ústřední nástroj.

"Rok 2020 pro nás bude zkušebním rokem, co se tohoto záměru týče. Jednotlivé akce nebudeme pořádat, chceme inspirovat organizátory a interprety, aby se repertoárem přidali ke společnému tématu a celek nabídnout hudbymilovnému publiku," uzavřela Vinklátová.

Od začátku ledna mohou organizátoři své akce inspirované houslemi hlásit Ivaně Maršálkové na e-mail ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz. Součástí informace musí být název a popis akce, termín a místo konání a kontakt na pořadatele.