„Rok Lipna“ pokračoval dnem otevřených dveří v hrázi a elektrárně. Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na jezeře slaví 60 let.

26.08.2019

Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně slaví 60 let spolehlivého provozu. Obě dvě soustrojí vodní elektrárny za tu dobu zaznamenala přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. Celkově elektrárna od roku 1959 vyrobila více než 8,3 miliardy kWh ekologické elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na více než 7 let.

Pevné zdraví jubilujícího vodního díla a elektrárny mohlo včera na vlastní oči posoudit 120 lidí, kteří se včas zaregistrovali na jeden z termínů unikátní exkurze. Během ní se v doprovodu průvodců ze společností Povodí Vltavy a ČEZ podívali mj. do hráze, prošli pod přepady a sjeli výtahem do 160 metrů pod zemí umístěné strojovny vodní elektrárny. Během prohlídky na ně také čekala expozice historických materiálů o vzniku, významu a fungování vodního díla, expozice Infocentra Lipno a u východu výstava historických fotografií mapující výstavbu a první roky provozu vodního díla a elektrárny Lipno. Další desítky předem neregistrovaných lidí měly možnost navštívit prostory hráze, celkově tak lipenské vodní dílo navštívilo téměř 200 zájemců o hydroenergetiku.

Elektrárna Lipno I zahájila provoz spuštěním soustrojí TG1 13. srpna 1959, druhé soustrojí následovalo 5. ledna 1960. Za celou historii elektrárna vyrobila 8,3 miliardy kWh, za letošní první pololetí to bylo 95,6 milionu kWh. Jde o elektrárnu disponující největším spádem (rozdílem spodní a horní hladiny nádrže) na Vltavské kaskádě. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW za cca 120 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci celé elektrizační soustavy České republiky. Díky spádu dosaženému umístěním strojovny elektrárny 160 metrů hluboko v šumavském podzemí potřebuje k výrobě 1 kWh energie pouze necelé 3 m3 vody, což je suverénně nejméně ze všech elektráren tzv. vltavské kaskády.

Jubilea se lipenská elektrárna dožívá v excelentní kondici. Jde o první velkou vodní elektrárnu Skupiny ČEZ v České republice, která kompletně prošla modernizací a ekologizací. Účinnost soustrojí TG1 a TG2 se po jejich znovuzrození v letech 2012-17 díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o cca 4 %. To znamená další miliony kWh ekologické elektřiny vyrobené ročně ze stávajícího objemu vody a energii pro nové tisícovky jihočeských domácností. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž došlo mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku a tím ke snížení objemu olejových náplní až o 90 %.

Seriál tabulí umístěných u vstupu do Infocentra vodní elektrárny Lipno bude k vidění ještě během podzimu. Infocentrum Lipno je pro zájemce otevřené standardně denně až do 15. září (10-16 hod), po zbytek roku pouze na základě předchozí objednávky.

Vodní elektrárny stabilizují soustavu
Vodní elektrárny Skupiny ČEZ v ČR významně přispívají ke stabilizaci energetické soustavy. Jsou schopny dodávat elektřinu do sítě během zhruba dvou minut, a optimalizovat tak provoz tepelných elektráren. Díky programu ekologizace a modernizace jsou elektrárny schopné ze stejného množství vody vyrobit elektřinu pro další tisíce českých domácností a zajistit tak úsporu emisí CO2 spálených alternativně v klasických elektrárnách o desítky tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí a nové technologie zajišťují efektivnější a ekologicky šetrnější zpracování vody např. na elektrárnách v Kamýku, Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou nebo v přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice.