Rozhovor s Gertou Mazalovou předsedkyní Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

23.04.2020

Co doporučuje českým spotřebitelům v době koronaviru předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová? Přečtěte si celý rozhovor! 

Co byste doporučila/vzkázala českým spotřebitelům v době koronaviru?

Aby respektovali nařízení vlády ČR a rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob, nosili ochranné roušky a tak, jako vždy, když nám hrozilo nebezpečí, táhli tak říkaje za jeden provaz. A že naše země zažila hodně živelných katastrof od moru a válek už od historie. Všechny jsme přežili společně a žijeme dál.

Když se podíváme okolo sebe do jiných zemí, jsou na tom mnohé daleko hůř. Můžeme nadávat na vládu, že nás omezuje, ale jak je vidět, dělá svá opatření dobře. Zatím jsme nejbezpečnější zemí, dokonce i ti, kteří odešli za lepším životem do zahraničí, například do Vel. Británie se nyní snaží vrátit, protože naše země má ta nejlepší opatření i výsledky. Nakonec každý zjistí, že pořekadlo "všude dobře, doma nejlíp" má něco do sebe.

Na co by si čeští spotřebitelé měli v době pandemie dát pozor?

Hlavně na podvodníky, tzv. šmejdy, kteří zneužívají pandemie koronaviru a to jak telefonicky, tak i prostřednictvím podomního prodeje. Bohužel u nás stále ještě platí, že i ústní smlouva je platná smlouva, a tedy i telefonní nabídka, na kterou spotřebitel řekne své ano, je platnou smlouvou. 

Stejně tak i při návštěvě podomního prodejce v obcích a městech, kde je tento prodej zakázán je smlouva platná a spotřebitel může platit z její porušení tisícové smluvní pokuty, tyto situace pak řešíme nejčastěji a snažíme se spotřebitele z nich vyvázat. Ne vždy je to však možné.

Jak současná situace ovlivňuje spotřebitele?

Velmi negativně, hlavně psychicky. A jak je známo, většina zdravotních problémů začíná stresem, hlavně u starších lidí. Podvodníci se právě proto zaměřují na ty nejzranitelnější skupiny, seniory, zdravotně postižené, osamělé a tedy i bezbranné.

Mění se jejich práva? Má situace vliv na jejich ochranu?

Samotný nouzový stav neznamená, že by spotřebitelé ztratili práva, která jim zákon stanoví. I s tím už jsme se setkali, že podnikatel tvrdil spotřebiteli, že v době nouzového stavu vlastně zákony neplatí. To určitě není pravda, spotřebitelé zákonná práva samozřejmě mají.

Některá zákonná práva se nyní obtížněji uplatňují, např. v důsledku uzavření provozoven, ale nikam nezmizela. V této době se také ukazuje, že s větším důrazem na dálkovou komunikaci podnikatele se spotřebitelem je úroveň ochrany spotřebitele u nás v mnoha ohledech nedostatečná.

Podali jsme již několik návrhů změn příslušných zákonů, MPO ČR zpracovalo a podalo také návrh, podle kterého by smlouva platila až v okamžiku, kdy ji dostane spotřebitel v papírové podobě domů tak, aby si ji mohl v klidu přečíst a poradit se s někým bez nátlaku, který je na něho vyvíjen během telefonického hovoru. Bohužel tyto návrhy zatím nebyly přijaty, a právě dnes se ukazuje, že to byla chyba.

Co v současné situaci považujete za hrozbu pro české spotřebitele?

Určitě považuji za hrozbu zneužití současného stavu nejistoty spotřebitelů různými šmejdy. To je opravdu nemorální zneužívat něčího strachu jen za účelem vlastního zisku.

Zároveň považuji za obecnější hrozbu též některé snahy o překotné změny právní úpravy, které mohou vést k přijetí nekvalitní zákonné úpravy a k poškození práv spotřebitelů. Do této kategorie musím zařadit například již schválený návrh zákona, který umožňuje cestovním kancelářím vnutit zákazníkům poukaz na zájezd místo navrácení jejich peněz. 

Vydali jsme k tomu tiskovou zprávu, která je na našich webových stránkách https://www.asociace-sos.cz/ a kterou jsme rozeslali na všechna ministerstva i zákonodárcům. Bohužel však nakonec byl zákon odsouhlasen, přestože retroaktivně zasahuje do již nabytých práv spotřebitelů, navíc v rozporu s evropskou směrnicí. 

Spotřebitelé budou vlastně dle tohoto zákona poskytovat cestovním kancelářím bezúročnou půjčku, což mi připadá scestné. Mnozí mladí spotřebitelé přišli o příjmy ze zaměstnání či z podnikání, ti starší, kteří si zaplatili zálohy na snový zájezd, na který šetřili celý život, už nevyjedou, a místo vrácení zaplacených částek do rodinných rozpočtů budou muset akceptovat nějaký voucher, který nechtějí, popř. na vrácení peněz čekat více než rok. Přitom na ty peníze měli dle zákona nárok a zákonodárce tak zasáhl do jejich právní jistoty. Kde mají ti lidé jistotu, že za rok zákonodárce neudělá podobný podraz? Kde mají jistotu, že se ke svým penězům ještě vůbec dostanou? To je velmi nebezpečné a nelze akceptovat odůvodnění, že je to v zájmu pomoci a záchrany sektoru cestovního ruchu. Ta je jistě potřebná, ale takovou záchranu má poskytnout stát napřímo, nikoliv poskytovat půjčku z peněz spotřebitelů.

Co pro vás znamená být předsedkyní asociace?

Velmi mnoho, vždy jsem měla a mám ráda lidi, když jim mohu pomoci, naplňuje mne to štěstím a radostí, svou práci miluji a domnívám se, že to naši spotřebitelé cítí a ví, alespoň z jejich dopisů, emailů i telefonů je to znát.

Co považujete za svůj největší úspěch?

To, že jsme společně s kolegy a přáteli, našimi právníky dokázali z krajské organizace vytvořit prakticky největší spotřebitelkou organizaci s osobními poradnami v ČR. Protože osobní kontakt s lidmi je naprosto nezastupitelný, můžeme jim více pomoci, napsat to, co oni sami neumí, vidíme veškeré doklady a naši odborní poradci to umí posoudit a vysvětlit, to žádný email ani telefon nenahradí.

Kým se inspirujete? Kdo je Váš vzor?

Já nemám žádné vzory. Každý člověk je určitá individualita, já také, jsem spíše samorost. Ale vím, že nemohu znát všechno, proto se klidně poradím s našimi mladými právníky i poradci, pracujeme se studenty právnické fakulty v Brně, také v Praze v naší pražské poradně. Mladí znají perfektně teorii, my starší zase praxi, dáme to dohromady a pak je většinou úspěch.

Co vás jako předsedkyni asociace trápí nebo naopak těší nejvíc?

Dobrý výsledek, zjistila jsem, že se slušným prodejcem-podnikatelem se dá většinou domluvit a vyřešit věc v dobrém. Vždy mě potěší, když spotřebitel dostane své peníze zpět a nehrozí mu žádné postihy.

Co mne trápí, jsou tzv. šmejdi, kteří by neměli chodit po domech obtěžovat osamělé starší seniory, aby je napálili a podvedli. Navíc v této krizové nebezpečné době, kdy ohrožují hlavně ty nejslabší skupiny- seniory.

Vydali jsme 1.4.2020 žádost o vydání mimořádného opatření - plošný zákaz podomního prodeje, kterou jsme také rozeslali na všechna příslušná místa a která je také na našich webových stránkách.

Tito podvodníci navíc kazí pověst slušným a poctivým podnikatelům a to je velká škoda. Já si poctivých prodejců velmi vážím a vím, že je jich většina - na štěstí pro naše spotřebitele, jejich zákazníky. Vždyť spokojený zákazník je nejlepší reklamou pro podnikatele.

Děkuji za rozhovor

Jan Vavřička