Sbírka Zoo Praha se blíží hranici milionu australských dolarů, první statisíce již odešly do Austrálie

27.01.2020

Prostřednictvím veřejné sbírky, kterou Zoo Praha vyhlásila v pondělí 6. ledna večer, se do toho pátku vybralo již neuvěřitelných 13 460 524 korun. Aby se z úspěchu mohli radovat i návštěvníci zoo, byl u Rezervace Bororo instalován speciální panel, kde se dá částka podle potřeby aktualizovat. Sbírka totiž pokračuje.

Slavnostního odhalení dosud vybrané sumy se zúčastnila i honorární konzulka Austrálie Jana Kvasnicová, která ocenila velkorysé zapojení Čechů.

"Ráda bych zdůraznila, jak nesmírně vděčná je Austrálie za projevenou podporu a velkorysou nabídku pomoci ve vztahu k aktuální situaci katastrofických požárů v Austrálii. Pro obyvatele a veškerou faunu a flóru v Austrálii je toto opravdu nesmírně obtížné období a jakékoliv vyjádření podpory je vítáno a zároveň důkazem toho, že lidé po celém světě vyjadřují solidaritu s Austrálií v těžkých časech této živelné katastrofy, a mají snahu a zájem pomoci," uvedla Jana Kvasnicová.

"Když sledujeme tuto australskou přírodní katastrofu, nemůžeme si nevzpomenout na události z let 1997 a 2002, kdy naši zemi postihly ničivé povodně. Pokud si z těchto let máme vzít něco dobrého, je to obrovská vlna solidarity, která lidem i městům pomohla dostat se z nejhoršího a co nejdříve se vrátit k běžnému životu. Dnes můžeme vidět, že na tuto pomoc jsme nikdy nezapomněli a všem bych chtěl za jejich dary poděkovat," řekl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Pracovníci Zoo Praha věnují velké úsilí směřující k tomu, aby za dodržení všech přísných pravidel sbírky pomohly vybrané prostředky v Austrálii co nejdříve.

"Prvních sto tisíc australských dolarů - v korunách přes jeden a půl milionu - jsme odeslali na účet Zoos Victoria," konstatoval Miroslav Bobek. "Jsou určeny na první pomoc zvířatům postiženým požáry, na následnou péči a na návrat zachráněných jedinců zpět do přírody, anebo - v případech, kdy to nebude možné - k jejich chovu v lidské péči. Dalších sto tisíc australských dolarů jde do Adelaide Zoo. Z nich polovina je určena na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice této zoo a rovněž na péči o postižené koaly z oblasti Mount Lofty Ranges. Druhá polovina pak míří na slavný Klokaní ostrov s hlavním zaměřením na tamní cennou populaci koalů."

K tomu kurátor savců Zoo Praha Pavel Brandl dodává: "Je rovněž připravena smlouva na poskytnutí pomoci do Mt. Rothwell, což je poslední bezpečné útočiště klokanů skalních, a bude tam také přijato množství zvířat zasažených požáry. Do Mt. Rothwell chceme poslat 82 tisíc australských dolarů na hasičské auto, protipožární pomůcky, stroj na vysekávání protipožárních pásů a protipožární trénink zaměstnanců."

Pražští radní na pomoc Austrálii devastované požáry ještě před zahájením sbírky uvolnili 160 000 Kč z projektu "Tři koruny ze vstupu". Tyto prostředky půjdou na Bushfire Emergency Wildlife Fund, který spravují Zoos Victoria.

"Posláním zoologické zahrady není jen zpříjemňovat volný čas Pražanům. Zoologická zahrada sehrává nezastupitelnou roli při ochraně zvířat a životního prostředí na celé planetě. Mám obrovskou radost z vlny lidské solidarity, díky které se podařilo získat tak vysokou částku, kterou prostřednictvím zoologické zahrady pošleme na urgentní veterinární péči pro zvířata v ohněm zničené Austrálii," konstatoval náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Sbírka Zoo Praha bude pokračovat i v následujících týdnech a měsících.

"Plánujeme dlouhodobě podporovat záchranu ohrožených druhů, které se v důsledku požárů ocitly na samé hraně existence. Ve hře jich je - bohužel - stále se prodlužující řada. Snad se i díky české pomoci podaří alespoň některé z nich zachránit,"říká k tomu Miroslav Bobek.

Jak přispět

Číslo účtu: 43-6804660247/0100
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie