Skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí 11,2 miliardy korun, meziročně o 45 procent více

13.08.2019

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl v prvním pololetí 32,1 mld. Kč, meziročně o 19 % více. Čistý zisk vzrostl o 45 % na úroveň 11,2 mld. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny a vyšším ziskem z obchodování s komoditami. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl hodnoty 12,0 mld. Kč.

"Hospodářské výsledky prvního pololetí naplnily naše ambiciózní očekávání zejména díky dodatečným ziskům z obchodování s komoditami. Daří se nám také postupně naplňovat rozvojové cíle v oblasti energetických služeb. Provozní výnosy Skupiny ČEZ dosáhly 100 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 13,8 mld. Kč." uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů dosáhla 30,8 TWh a meziročně se zvýšila o 4 %, resp. o 1,1 TWh. Díky příznivým tržním podmínkám vzrostla výroba v paroplynové elektrárně Počerady (+0,9 TWh). Jaderné zdroje vyrobily o 0,3 TWh více. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky dosáhla 1,2 TWh a meziročně stoupla o 19 %.

"Navzdory snížení očekávané výroby elektřiny potvrzujeme naše ambice na úrovni hospodářských výsledků za celý letošní rok, kdy na úrovni provozního zisku EBITDA očekáváme 57 až 59 mld. Kč a na úrovni čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy 17 až 19 mld. Kč. V prvním pololetí Skupina ČEZ vygenerovala provozní cash flow přes 27,9 mld. Kč, meziročně o 32 % více. Celkový čistý dluh poklesl o 8,1 mld. Kč. " uvedl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

V prvním pololetí vzrostly meziročně o 2,6 mld. Kč investice do dlouhodobého majetku na 11,6 mld. Kč, z čehož nejvíce 4,4 mld. Kč bylo investováno do distribuční sítě v ČR. Meziročně vzrostly nejvíce (o 1,3 mld. Kč) investice do tradičních výrobních zdrojů, jednalo se zejména o nákup jaderného paliva, investice do ekologizačních opatření v elektrárně Mělník a investice do projektu výstavby horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně stoupla o 0,3 %, po klimatickém a kalendářním očištění jde o růst 0,8 %.

Po schválení aktualizace koncepce a strategie Skupiny ČEZ na valné hromadě v červnu letošního roku se plně rozběhly práce na její realizaci.

"Cílem nové strategie je navýšit roční EBITDA do roku 2025 celkem o 10 - 12 mld. Kč, a to nad rámec efektu vyšších cen elektřiny a emisních povolenek. Prioritou zůstává efektivní provoz a další rozvoj tuzemského výrobního portfolia při snižování emisí CO2. Mezi hlavní rozvojové priority patří modernizace distribuční sítě a aktivity spojené s prodejem elektřiny a plynu v ČR. A dále investice do nových obnovitelných zdrojů v tuzemsku a zejména další růst energetických služeb nejen v České republice a Německu, ale i v severní Itálii a v Polsku.", shrnul ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani.