Stálicí na podnikatelském nebi na Pardubicku je krajské město

08.06.2021

Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Pardubickém kraji stalo statutární město Pardubice.

Podnikatelské prostředí se rozvíjí také v Přelouči a v Chrudimi. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Pardubice předstihly všechny ostatní v testu elektronické komunikace

Krajské město potvrdilo pozici lídra z hlediska vhodnosti pro podnikání mezi všemi patnácti obcemi s rozšířenou působností na Pardubicku. Dosáhlo vyrovnaných výsledků jak v části výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí, tak v části týkající se přístupu veřejné správy. Pardubice se můžou pochlubit nejvyšším počtem ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, kvalitu lokality podtrhuje skvělá dopravní dostupnost a atraktivita stavebních pozemků. V Pardubicích je také vysoký počet nově dokončených bytů, s čímž také ladí vysoký podíl výdajů radnice právě na oblast bydlení. Radnice nezanedbává ani rozvoj veřejné dopravy nebo vzdělávání. Počet úředních hodin je vysoce nadstandartní a v mystery testování, jehož prostřednictvím je ověřováno, jak rychle a kvalitně radnice odpovídá na dotazy podnikatelů, jsou Pardubice bezkonkurenční.

"My jsme od začátku vsadili na spolupráci s Hospodářskou komorou, se kterou děláme pravidelná setkávání, takzvané pracovní stoly, kde si snažíme pochopit potřeby a zájmy podnikatelů a na základě toho jsme se i dohodli, že zástupci Hospodářské komory jsou v poradních orgánech města. Myslím si, že právě v propojení s podnikatelskou sférou v tom, abychom našim podnikatelům vyšli maximálně vstříc, jsou naše výhody a nese to i ovoce v hodnocení Města pro byznys Snažíme se zacílit na technické vzdělávání, získali jsme desítky milionů evropských dotací do posílení technického vzdělávání. Máme nové laboratoře, nové fyzikální a chemické učebny, učebny pro vzdělávání v oblasti IT technologií a máme rozestavěný velký projekt, takzvané centrální polytechnické dílny, kde chceme soustředit ty nejnovější technologie. Chceme posílit to, v čem byly Pardubice vždy silné, to je elektrotechnický a chemický průmysl," říká primátor Pardubic Martin Charvát.

Přelouč se rychle rozvíjí, v Chrudimi se daří malému a střednímu podnikání

Řada ukazatelů jasně dokládá, že Přelouč prochází z podnikatelského hlediska výrazným rozvojem. Meziročně dosahuje v rámci regionu vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů, ceny stavebních pozemků rychle stoupají. Do města se stěhují noví lidé, přírůstek obyvatel je v Pardubickém kraji jeden z nejvyšších. Pokud jde o přístup radnice, je třeba vyzdvihnout velmi nízké náklady na dluhovou službu, což svědčí o tom, že se ve městě dobře hospodaří. Třetí Chrudim má velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnanost, a to i přesto, že zde průměrná měsíční mzda není vysoká. I to však k rozvoji podnikání spíše vybízí. To je navíc umocněno v rámci regionu vůbec nejnižší daní z nemovitosti. O vstřícném přístupu místní samosprávy svědčí výborný scóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé mohou na úřadě vyřídit vše potřebné pro své podnikání.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.