Středočeská centrála cestovního ruchu p.o. získala certifikaci

16.08.2019

Agentura CzechTourism udělila Středočeské centrále cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Krajská organizace destinačního managementu.

Středočeská centrála cestovního ruchu p. o. působí v kraji od května 2017. Dne 25. 7. 2019 jí byla udělena certifikace Certifikační komisí Kategorizace organizací destinačního managementu (dále jen DMO). Kategorizace organizací destinačního managementu byla vytvořena ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a krajů za účelem certifikace DMO. Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu. Organizace destinačního managementu se tímto zavazuje v rámci své činnosti k naplňování řady kritérií. Tato certifikace je udělena pouze na období jednoho roku. Po jeho ukončení musí opět SCCR prokázat naplnění požadovaných kritérií a požádat o obnovení certifikace. Po celou dobu platnosti certifikace je certifikovaná DMO povinna dodržovat podmínky stanovené Kategorizací. Kromě závazků nese však také certifikace výhody. Certifikované DMO se mohou ucházet o finanční podporu projektů v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Národního programu podpory cestovního ruchu (NPPCR). Získaný certifikát má celostátní platnost a Středočeské centrále umožňuje využívat nespočet příležitostí.

" Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu. Jinými slovy jde o vytváření fungující sítě partnerů z komerční a veřejné sféry v rámci turistické destinace, jejich vzájemnou komunikaci, koordinaci aktivit a efektivní spolupráci", řekla ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu, Zuzana Vojtová."