Středočeská filmová kancelář vydala brožuru představující atraktivní lokace regionu

01.09.2019

Středočeská filmová kancelář spadající pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu, p. o. si vzala za cíl přitáhnout pozornost českých i zahraničních filmařů ke kraji kolem hlavního města. Za tímto účelem vydává novou brožuru "Filmové střední Čechy" představující typy lokalit, které jsou tvůrci audiovizuálních děl nejčastěji navštěvovány.

Středočeskou filmovou kancelář, která svoji činnost zahájila v lednu tohoto roku, je možné považovat za vstupní bránu do regionu pro české i zahraniční filmaře. Instituce funguje jako koordinační a informační centrum, jenž produkcím nabízí své služby a pomáhá se všemi záležitostmi souvisejícími s natáčením. Nejvíce s přípravou audiovizuálních děl souvisí hledání vhodných lokací. Právě těch je jeden z našich kulturně, historicky i přírodně nejbohatších a nejzajímavějších krajů plný. Hradů, zámků, skanzenů, unikátních industriálních památek i přírodních zajímavostí je v něm nespočet. Seznam s fotografickou dokumentací nejžádanějších a filmaři nejčastěji využívaných míst je přehledně a vizuálně atraktivně prezentován v nové brožuře, která byla právě vydána. Koncipována je tak, aby byla zajímavá jak pro profesionály z oboru kinematografie, tak pro širokou veřejnost, pro kterou je film zálibou.

"Filmová kancelář nabízí asistenci filmovým produkcím při vyhledávání vhodných lokací. Naše nová brožura představuje přehlednou formou ty základní, které v kraji můžeme nabídnout. Je rozdělena do kategorií a doplněna fotografiemi, ze kterých je možné udělat si základní představu, jak místo vypadá," shrnuje vedoucí Středočeské filmové kanceláře Marek Černoch.

Brožura "Filmové střední Čechy" je k dispozici v informačních centrech kraje, dále na festivalech a veletrzích. Bude rovněž distribuována starostům, kteří ji mohou nabídnout v rámci svých kontaktů.