Svijanský sládek Petr Menšík pasován na Rytíře české chuti

25.10.2020

Svijanský sládek Petr Menšík se 22.10.2020 stal desátým nositelem titulu Rytíř české chuti, který se uděluje významným potravinářským osobnostem z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků. Čestný titul přiznává hodnotitelská komise soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA a jeho nositelem se může stát jen osobnost, která se dlouholetou prací v některém z potravinářských oborů mimořádně zasloužila o výbornou pověst českých potravin. Ocenění se uděluje od roku 2013 a jako jeden z prvních je získal předchozí svijanský sládek František Horák.

"Petr Menšík je v oboru znám svým ortodoxním přístupem k tradičnímu vaření českého piva. Je ochoten využívat moderní technologie, ale jen do té míry, aby nebyla narušena tradiční výroba, zejména s akcentem kvašení piva na otevřené spilce a zráním piva v ležáckých tancích. Zakládá si také na kvalitních surovinách a nepřipouští diskuse na toto téma ve smyslu úspory nákladů," uvedl ve zdůvodnění předseda komise Ing. František Kruntorád, který Petrovi Menšíkovi ve Svijanech titul předával.

"Jako sládka pivovaru jej lze označit za duchovního otce a jednoho ze strůjců úspěchu Pivovaru Svijany, který se během jeho působení stal jedním z nejúspěšnějších českých pivovarů a během posledních 22 let zmnohonásobil výstav až nad hranici 700 tisíc hektolitrů. Je přitom vzácným důkazem toho, že i při takovém objemu výroby může pivovar důsledně zachovávat tradiční výrobní postupy a udržovat tradici českého piva v podobě, v níž se v minulém století proslavilo po celém světě," dodal.  

Za další důvody František Kruntorád označil skutečnost, že Pivovar Svijany za dobu působení Petra Menšíka uvedl na trh téměř dvě desítky piv, která pravidelně získávají přední ocenění na domácích 

i světových degustačních soutěžích. A v neposlední řadě vyzdvihl také to, že během své kariéry Petr Menšík vychoval několik dalších sládků a technologů, kteří si z jeho "školy" odnesli především poctivý přístup k tradičnímu vaření českého piva.

"Děkuji za titul, který vnímám nejen jako ocenění práce své, ale hlavně těch, z jejichž celoživotní práce vycházím: všem generacím sládků, kteří usilovně pomáhali vytvářet postup výroby technologicky nejnáročnější potraviny vůbec ─ pravého českého spodně kvašeného ležáku. S úctou vzhlížím k mým předchůdcům, kteří vařili stejně dobré pivo v nesrovnatelně obtížnějších podmínkách, a snažím se jim vzdávat hold tím, že se striktně držím jejich mnoha desetiletími ověřených výrobních postupů. Zanechali nám v nich ohromné bohatství a jistě by se bránili zavádění úsporných průmyslových metod jako je třeba výroba piva v cylindrokonických tancích, stejně jako já," řekl při přebírání titulu Petr Menšík.

Titul Rytíř České chuti se uděluje od roku 2013 významné potravinářské osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků.