Třetí ročník ankety Zdravotník Karlovarského kraje zná své vítěze

18.11.2019

V pátek 15. listopadu se v prostorách Parkhotelu Richmond v Karlových Varech uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety "Zdravotník Karlovarského kraje 2019", jejímž cílem bylo poděkovat za nelehkou práci těm, kteří dnes a denně pomáhají zachraňovat lidské životy a pečují o naše zdraví. Ceny vítězům předala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová spolu s kolegy z vedení kraje.

Veřejnost mohla na ocenění nominovat nejenom lékaře, zdravotní sestry a zdravotníky, ale také významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj zdravotních služeb v našem regionu nebo svůj život zasvětily pomoci nemocným. Hlasování probíhalo do 20. října a podmínkou bylo, aby nominovaná osoba poskytovala své služby na území Karlovarského kraje.

"Anketu jsme v letošním roce vyhlašovali již potřetí a velice nás těší, že o ní byl opět velký zájem. Celkem se jí zúčastnilo na 163 hlasujících. Řada lidí bere práci zdravotníků jako samozřejmost, přitom oni kvůli péči o druhé mnohdy obětují svoje vlastní zdraví a čas strávený s rodinou. Jsem moc ráda, že jim alespoň tímto způsobem můžeme poděkovat a vyjádřit jim svou úctu. Proto také kromě cen v hlavních kategoriích udělujeme ještě mimořádná ocenění dalším výjimečným osobnostem v oblasti regionálního zdravotnictví," uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Pro uskutečnění slavnostního vyhlášení výsledků ankety byl stejně jako vloni vybrán Parkhotel Richmond v Karlových Varech. Na akci byli pozváni nejenom vítězové ankety, ale také zástupci nemocnic, příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby, lékařských komor a sdružení a další významní hosté. V rámci bohatého kulturního programu vystoupili Roman Vojtek, Kateřina Bodláková & MD Company či taneční skupina Mirákl.

Přehled oceněných:

1. Kategorie: Lékař
MUDr. Blanka Zbořilová - Pazdiorová (vedoucí lékařka gastroenterologie v Karlovarské krajské nemocnici)
Oceněna za dlouholetou vysoce odbornou činnost v Karlovarské krajské nemocnici. Díky její profesionalitě, pracovitosti a houževnatosti bylo vybudováno gastroenterologické oddělení, které dosahuje v mnoha ohledech stejné úrovně jako oddělení fakultního typu. V režimu 7/24 poskytuje endoskopickou službu s dostupností pro celý kraj a pacienti tak nemusí dojíždět za potřebnou léčbou mimo region. Pro své pacienty se snaží udělat vždy maximum, její přístup je obětavý a nesmírně lidský. Zároveň předává své zkušenosti dále a pomáhá vychovávat nové lékaře.

2. Kategorie: Zdravotní sestra
Marta Demčáková (všeobecná zdravotní sestra v REHOS Nejdek)
Oceněna za dlouholetou práci v REHOS Nejdek. V zařízení působí od roku 1991 a je zde nejdéle pracujícím zaměstnancem. O pacienty na oddělení paliativní hospicové péče se stará s láskou a respektem, je velmi empatická a v její přítomnosti se každý cítí uvolněně a bezpečně. Vyniká velkými znalostmi ve svém oboru a ráda svým kolegům pomůže a poradí. Jak sama říká, pomoc lidem bere jako poslání, ne jako práci.

3. Kategorie: Zdravotník
Ing. Marek Gusty (záchranář ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a lektor ve vzdělávacím středisku v Karlových Varech)
Oceněn za vysoce profesionální práci záchranáře a odborné znalosti, které předává dál jako lektor. Své práci je zcela oddaný a věnuje ji skoro veškerý svůj čas. K pacientům se chová mimořádně obětavě a lidsky.

4. Kategorie: Řád bílého pláště
MUDr. Luboš Vaněk (primář dětského a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Sokolov)
Oceněn za dlouholetou práci primáře dětského a novorozeneckého lůžkového oddělení. Ačkoli už je v důchodu, stále setrvává na oddělení, neboť za něj není náhrada. V pozici primáře si zároveň udržuje široké znalosti v oboru, jeho užším zaměřením je imunologie. Pro své pacienty dělá naprosto vše.

Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje
MUDr. Jiří Klikar (gynekolog v soukromé gynekologické ambulanci v Karlových Varech)
Oceněn za dlouholetou službu ve zdravotnictví, trvalou oddanost oboru a výjimečnou aktivitu v oblasti vzdělávání. Po dobu svého působení v nemocnici "odrodil" celé generace dětí a zachránil stovky žen, potýkajících se s onkologickým onemocněním. Ke svým pacientkám se chová nesmírně mile a empaticky.

MUDr. Pavel Knára (emeritní primář lázeňského hotelu Nové lázně v Mariánských Lázních)
Oceněn za dlouholetou vysoce odbornou činnost v oblasti lázeňství. Po celý svůj profesní život se věnoval studiu balneologie, zvláště pak využití místních přírodních zdrojů a jejich vlivů na léčbu nemocí člověka. Na poli balneologie patří k absolutní špičce. Dnes, především svými přednáškami, dokazuje, že i v jeho věku může být lékař - specialista v medicíně stále aktivní a činorodý.

MUDr. Alena Beranová (mikrobioložka na oddělení klinické mikrobiologie v Karlovarské krajské nemocnici)
Oceněna za vysoce odbornou činnost v Karlovarské krajské nemocnici. Disponuje vynikajícími znalostmi zejména v oblasti antibiotik, neustále se vzdělává a ke svým pacientům se chová velice empaticky. Je ochotná vždy poradit, konzultace vede i mimo pracovní dobu a neváhá pracovat přes čas.

MUDr. František Uhlík (praktický lékař v Kynšperku nad Ohří)
Oceněn za dlouholetou a obětavou péči o své pacienty. I přes vyšší věk je stále oporou zdravotnictví a jistotou pro nemocné obyvatele Kynšperku nad Ohří a jeho okolí. Nad rámec svých povinností je vždy ochotný pomoci a jeho pacienti si ho velice váží.

Jana Pšeničková, DiS. (vrchní sestra na oddělení gynekologicko-porodnickém v Nemocnici Sokolov)
Oceněna za vysoce profesionální péči o pacientky. Má empatický přístup jak k maminkám, tak i k dětem. Je přirozenou autoritou oddělení, které díky ní funguje dlouhodobě jako stabilní personální tým.

Miloslav Janouš (zdravotník v REHOS Nejdek)
Oceněn za dlouholetý mimořádně obětavý a vstřícný přístup k pacientům. Velmi cítí s lidmi a pomáhá jim slovem i činem. Jak sám říká, nikdo nevíme, jak dopadneme, můžeme tady jednou ležet i my a pak budeme rádi, když se o nás někdo postará.

Ondřej Průša (zdravotník na oddělení ARO v Karlovarské krajské nemocnici)
Oceněn za vysoce profesionální přístup k pacientům a odborné znalosti. Veškeré jeho konání provází úsměv, laskavost a bezbřehá trpělivost. Nechybí mu potřebný soucit, pochopení a snaha pomoci druhým.