Trh inovací zvítězil v národním kole Evropské ceny za podporu podnikání 2019

15.09.2019

Jak správně propojit svět podnikání se světem výzkumu a vývoje? I v tomto případě platí, že úspěšná bývají jednoduchá řešení, která reagují na skutečné potřeby podnikatelů a výzkumníků. A právě takovým se ukázala být platforma "Trh inovací" prezentovaná i na veletrhu a festivalu Future Port Prague, která vznikla z iniciativy Magistrátu hl. m. Prahy.

Její kvality ocenila i porota 13. ročníku soutěže Evropské ceny za podporu podnikání, když projektu udělila Čestné uznání za 1. cenu v kategorii Rozvoj podnikatelského prostředí. Zároveň byl vybrán, aby reprezentoval Českou republiku v celoevropském kole soutěže.

Trh inovací je unikátní databázový systém sloužící pražským podnikatelům při hledání vhodného partnera mezi vědeckými a výzkumnými organizacemi pro různé podnikatelské projekty. Jak Trh inovací uspěje ve výše jmenovaném klání, se sice dozvíme až v listopadu, ale lze předpokládat, že i mezinárodní porotci ocení mnohé přednosti, které projekt má. Systém byl spuštěn v roce 2017, v současnosti je do něj zapojeno 145 vědeckovýzkumných subjektů působících v Praze. Platforma je navíc pravidelně aktualizována a doplňována o další kontakty. V nejbližší době čeká Trh inovací překlad do anglického jazyka, který usnadní vytváření i mezinárodních partnerství.

"Úspěchu Trhu inovací si velmi ceníme. Účinně a smysluplně propojovat vědecko-výzkumný sektor s firmami je jedním z našich důležitých cílů. Spolupráce vědců se soukromým sektorem je nezbytná, profitují z ní navíc obě strany. Budeme proto i nadále pracovat na tom, abychom snižovali bariéry mezi oběma sférami, jak akademickou, tak podnikatelskou," řekl Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

Jedná se o veřejně dostupnou webovou aplikaci (www.trhinovaci.eu), jejíž zjednodušená verze je k dispozici i pro mobilní telefony. Obsahuje detailní popis služeb a aktivit jednotlivých výzkumných pracovišť, navíc dostupný i ve formě snadno využitelných otevřených dat. Podnikatelé si tak mohou snadno najít partnera, s nímž by chtěli spolupracovat na řešení svého výzkumného požadavku. V aplikaci lze vyhledávat podle různých kritérií, vedle fulltextu například i podle oborového třídění či typu služeb, včetně kontaktů na konkrétní osoby.

Trh inovací je přínosný i pro výzkumná pracoviště, protože tak získají další možnost, jak uvést výsledky svých dlouholetých výzkumů a testování do praxe. Tyto instituce se do aplikace mohou samy bezplatně registrovat, což zaručuje, že se do projektu zapojují jen ty subjekty, které mají o spolupráci s podnikateli zájem.