U Vltavy vznikne nová slalomová dráha pro vodní sporty s parkem

09.03.2021

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila odkoupení pozemku v Troji, kde má vzniknout Park vodních sportů Praha.

Ten bude sloužit profesionálním sportovcům i široké veřejnosti. Za pozemek zaplatí hlavní město jeho vlastníkům dohromady 541 tisíc korun.

"Pokračujeme v zásadním majetkovém scelení pro vytvoření volnočasového areálu vodních sportů. Ani v době covidu se nesmí zapomínat na strategické rozvojové projekty města, kde velká řada Pražanů bude moci trávit svůj volný čas," říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

V blízkosti stávajícího vodáckého kanálu v Troji na pravém břehu Vltavy by hlavní město Praha mělo získat nezastavěný pozemek, který je nezbytný pro vybudování chystaného Parku vodních sportů Praha. Stavba má celkem dvě etapy: v první z nich vznikne nová slalomová dráha pro vodní sporty, navazující druhá etapa pak bude zahrnovat převážně parkovou úpravu okolních ploch.

Nová dráha pro vodní slalom bude na délku měřit zhruba 270 metrů, její konstantní šířka má být 12 metrů a převýšení bude třímetrové. Areál by měl mít kapacitu 1 500 diváků. Bude tak splňovat parametry pro pořádání velkých sportovních akcí jako jsou mistrovství světa nebo závody světového poháru. Primárně však bude určen pro tréninky sportovců ve vodním slalomu, raftingu nebo rodeu na divoké vodě a k dispozici bude i pro cvičení a soutěže složek integrovaného záchranného systému.

Zátoka na dolním toku kanálu bude potom sloužit pro neorganizované rekreační vodácké a rybářské aktivity v návaznosti na stávající loděnice TJ Sokol Troja. V budoucnosti se předpokládá úprava nynější slalomové dráhy pro rekreační splouvání Vltavy.

Na základě znaleckého posudku zaplatí Praha za pozemek celkem 541 tisíc korun. Nákup musí na březnovém zasedání ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Už loni přitom byla schválena změna územního plánu, která byla nezbytnou podmínkou pro vybudování areálu.

Park vodních sportů Praha je výsledkem dlouhodobého hledání koncepčního řešení z části zanedbaného území před protipovodňovým valem v Troji. Cílem projektu je rozšířit možnosti sportovních aktivit a rekreace v této oblasti obyvatelům Prahy.