Uhlí v Lužici může nahradit vodík. Cesta i pro Česko?

02.02.2020

Do deseti let by mohl vodík v lužickém regionu zásadně snížit energetickou závislost na uhlí. To je jeden z výsledků studie, kterou představili odborníci na konferenci o energetice v německém Schipkau. Do roku 2030 by poptávka po vodíku mohla jen v lužickém regionu vzrůst na přibližně 160.000 tun ročně. V Česku pak může vodík snížit za stejnou dobu emise o 40 %.

"Až 80 % uhelné elektřiny v ČR lze nahradit obnovitelnými zdroji. Díky vodíku lze navíc zelenou energii ukládat v plynné formě a v případě potřeby ji znovu použít pro energetiku a hromadnou, železniční i individuální dopravu," uvedla Karin Stehlík z České technologické vodíkové platformy (HYTEP).

Experti na energetiku z Fraunhoferova institutu IWU ve zmíněné studii zkoumali, do jaké míry může tzv. zelený vodík získaný z obnovitelné elektřiny nahradit fosilní paliva v Lužici.

V případě energetiky budov a průmyslu může vodík postupně nahradit zemní plyn, v dopravě jde o jeho využití pro pohony vodíkových palivových článků nebo syntetická paliva pro motory s vnitřním spalováním. Vodík je jedním z důležitých pilířů čisté mobility také v Česku. Stát chce mimo čisté elektromobility do budoucna podpořit rovněž rozvoj vodíkové technologie v dopravě.

Lužické konference o energetice využilo přes 330 hostů z Německa, Polska i Česka. Organizátoři doufají, že technologie vodíkových článků bude základem úzké přeshraniční spolupráce v zúčastněných regionech.

Sebastian Schmidt, projektový manažer studie z Fraunhofera institutu konstatoval: "Těší nás velký zájem o naši konferenci z řad průmyslu i politiky. Svědčí to o obrovském potenciálu a významu, který vodík představuje. Nejde jen o samotné technologie, ale také mnoho nových pracovních míst v průmyslu, obchodu a službách."