Umělá inteligence: Chat vypadá, jako byste si psali s člověkem

09.06.2023

GPT-4 a ChatGPT jsou dvě průkopnické technologie, které výrazně podnítily zájem o generativní umělou inteligenci a o umělou inteligenci obecně. V následujících řádcích vám prozradíme více informací o těchto dvou termínech.

GPT je zkratka pro Generative Pre-trained Transformer, což je forma pokročilé umělé inteligence, která simuluje myšlení pomocí modelu strojového učení neuronové sítě trénovaného na obrovském množství dat shromážděných z internetu. Pokročilí chatboti s umělou inteligencí používají takové modely pro vytváření textových odpovědí, které vypadají, jako by je psal člověk. Jak zvládá umělá inteligence chat? Vyzkoušejte to na stránce Deeply.

GPT-4 je pokročilejší a překonává ChatGPT téměř ve všech kategoriích

ChatGPT a GPT-4 jsou generativní jazykové modely s umělou inteligencí vyvinuté společností OpenAI. Umělé inteligence trénovány na obrovském množství textových dat z internetu, aby byly schopny generovat textové odpovědi na zadané dotazy.

Oba modely byly vytvořeny pomocí architektury hlubokého učení zvané Transformer, která jim umožňuje učit se vzorcům jazyka a generovat text, jenž je souvislý a vypadá, jako by ho psal člověk. Vzhledem k tomu, že model GPT-4 může přistupovat k novějším datům s větším množstvím zdrojů umělé inteligence a používat více parametrů, mají jeho odpovědi vyšší míru přesnosti než odpovědi ChatGPT.

Podpora marketingu a prodeje

Jak ChatGPT, tak GPT-4 odvádějí dobrou práci při analýze informací, vyhodnocování online chování a doporučování produktů v rámci online prodeje.

U obou chatbotů s umělou inteligencí se funkce automatizace rozšiřují na plánování schůzek, rezervace, zpracování plateb a další.

Chat s umělou inteligencí na stránce Deeply používá taktéž nový model GPT-4, tak vyzkoušejte, na co všechno je schopna vám umělá inteligence odpovědět.

komerční sdělení 

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay