Unikátní Svět záchranářů opět získá podporu od kraje

12.02.2024

Asociace Záchranný kruh, která provozuje v Karlových Varech již devátým rokem oblíbený a veřejností hojně navštěvovaný Svět záchranářů, získá individuální dotaci od Karlovarského kraje. Prostředky ve výši 1,2 milionu korun organizace využije na podporu vlastní činnosti i na praktické vzdělávání. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání.

Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí

funguje v regionu již od roku 2015. Zájemcům nabízí zážitkové vzdělávací programy, v rámci nichž se učí životně důležité dovednosti. Návštěvníci, kteří jimi projdou, si umí poradit v krizových situacích, jako jsou například dopravní nehody či požáry, a dokáží poskytnout první pomoc. O programy je ze strany odborné i laické veřejnosti nebývalý zájem a jsou na měsíce dopředu plně obsazeny.

"Není tajemstvím, že Svět záchranářů je natolik úspěšným projektem, že budí zájem za hranicemi našeho regionu i České republiky. Je inspirací pro mnohá města, která chtějí obdobné centrum na svém území také vybudovat. Pro Karlovarský kraj je pak poctou, že jim můžeme být v tomto ohledu vzorem. Práce, jíž odvádí zaměstnanci centra i spolupracující složky v oblasti prevence rizik a bezpečnosti, je nanejvýš záslužná. Právě z těchto důvodů Asociaci Záchranný kruh dlouhodobě podporujeme," uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Na činnost Asociace Záchranný kruh bude z rozpočtu Karlovarského kraje uvolněno 600 tisíc korun. Peníze půjdou zejména na personální zajištění organizace a na provoz její základní platformy, kterou je Internetový bezpečnostní portál. Zbylou částkou pak bude podpořeno praktické vzdělávání ve Světě záchranářů. Prostředky mají být využity na personální i materiální zajištění vzdělávacích aktivit určených pro obyvatelstvo regionu a jeho specifické cílové skupiny. Asociace jednak musela přistoupit k navýšení programové kapacity centra, ale také se musela vypořádat s inflací, se zdražováním služeb zejména v oblasti energií a rovněž se zvýšenými náklady v souvislosti s valorizací mezd.

Asociace Záchranný kruh

stojí nejen za unikátním projektem Světa záchranářů, ale také za celou řadou neméně úspěšných projektů. Zmínit lze například sérii výukových materiálů pro mateřské, základní a střední školy nebo velmi úspěšnou sérii osvětových kampaní a výukových videí pod hlavičkou Ty to zvládneš. Ve spolupráci s městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem pak aktuálně připravuje rozšíření areálu Světa záchranářů, aby byla schopná uspokojit obrovskou poptávku po vzdělávacích programech. Kromě jiného by zde měly vzniknout nové prostory pro simulované krizové situace, jež mohou nastat v průmyslových a výrobních provozech. 

TZ Karlovarský kraj