Univerzita Palackého má rok od roku více zahraničních studentů

16.01.2020

Na Univerzitě Palackého v Olomouci studuje 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Meziročně jejich počet roste, za poslední desetiletí se zvýšil o více než sto procent.

Univerzita Palackého v Olomouci představuje moderní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách dnes studuje víc než 20 tisíc posluchačů a rok od roku se zvyšuje i počet těch, kteří přijíždějí ze zahraničí.

"Nárůst počtu zahraničních studentů koresponduje se současným strategickým záměrem naší univerzity. Ten říká, že klíčem k úspěchu v globálním světě kvalitních univerzit je cílená, promyšlená internacionalizace," řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí.

UP za svou strategii v prohlubování mezinárodního prostředí ostatně v loňskem roce obdržela prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019.

V roce 2019 studovalo na UP 4497 zahraničních studentů ze 108 zemí světa. Ve srovnání s rokem předchozím je to o 452 posluchačů víc. Srovnáme-li počty zahraničních studentů s rokem 2008, je jich dnes o 2355 více. S odstupem zhruba desetiletí se tak počet zahraničních studentů na UP zvýšil o více než sto procent.

Podle vedoucího zahraničního oddělení UP Dalibora Mikuláše studuje dnes na olomoucké univerzitě oproti roku 2018 více posluchačů ze Slovenska, Španělska, Ukrajiny, Polska, Francie, Itálie, Izraele, Německa, Japonska, Číny, Turecka a Kazachstánu.

"V posledních třech letech se zásadním způsobem účastníme velkých mezinárodních veletrhů v Evropě, Asii a v Severní a Jižní Americe. Jsme úspěšní v programech Erasmus+ KA 103 a Erasmus+ KA 107 a právě tyto programy stojí za zvýšenými počty studentů ze zemí, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Turecko," uvedl Mikuláš. Nárůst počtu studentů z Německa podle něj souvisí s vyšším zájmem o studium ve zpoplatněných cizojazyčných programech. "Studenti z Japonska preferují krátkodobé pobyty, izraelští posluchači se zase výrazně orientují na studium medicíny v anglickém studijním programu. Aktuálně nás těší nárůst polských studentů, kteří na UP přicházejí hlavně přes programy Erasmus a CEEPUS. Posluchači z ostatních slovanských zemí k nám přicházejí studovat v českém jazyce, především s ohledem na rostoucí renomé a kvalitu naší univerzity," vysvětlil.

Výčet aktivit podle vedoucího zahraničního oddělení univerzity úspěšně doplňují i letní a zimní školy, organizované především v angličtině a zastoupené hlavně čínskými univerzitami.

V rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů se zahraniční studenti nejvíce zajímají o studium medicíny. V posledních dvou letech je obrovský zájem také o mezinárodní rozvojová studia a zvyšuje se poptávka po psychologii. Ve výměnných pobytech jsou atraktivní všechny filologie, často skloňovaná je historie, pedagogika, speciální pedagogika, vychovatelství, právo, politologie, geografie, tělesná výchova a sport a další.

"Osobně jsem velmi rád, že je o UP v zahraničí čím dál větší zájem. Rádi bychom však ještě více posílili cizojazyčné bakalářské a magisterské studijní programy. V tomto směru máme velký potenciál. Cílem Univerzity Palackého v Olomouci je být mezinárodním centrem vzdělanosti se zásadním a dlouhodobým přínosem pro město, region a v mnohém ohledu i Českou republiku," dodal Dalibor Mikuláš.