Univerzita Palackého ocení dobrovolníky, nominujte kandidáty na Cenu rektora

01.06.2021

Doučování dětí, výpomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních, organizace kulturních či sportovních akcí nebo třeba boj s dezinformacemi.

To jsou činnosti, kterým se studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci (UP) věnují vedle svých běžných povinností. Univerzita si svých dobrovolníků váží a již popáté ocení jejich práci Cenami rektora. Nominace kandidátů jsou otevřené až do 20. srpna, k předání cen dojde o měsíc později v rámci akce MEET UP.

"Zejména poslední rok, kdy nás postihla epidemie koronaviru, připomněl, jak nezbytná a důležitá je pro společnost práce dobrovolníků. Ta se samozřejmě netýká jen výpomoci související s epidemií. Univerzita může být právem hrdá na to, že má ve svých řadách spoustu studentů a zaměstnanců, kteří jsou ochotní vedle svých povinností nezištně pomáhat druhým v celé řadě oblastí. Společným setkáním a udělením cen bychom jim chtěli za to, co pro své okolí dělají, poděkovat," uvedl k vyhlášení pátého ročníku dobrovolnických cen rektor UP Martin Procházka.

Podle garantky Dobrovolnického centra UP Tatiany Matulayové z katedry křesťanské sociální práce CMTF UP epidemie ukázala hodnotu lidské solidarity a soudržnosti.

"Ohromné množství studentů i zaměstnanců se bez váhání zapojilo do řešení i hledání nových strategií a vývoje nových nástrojů nebo prostředků. Organizování dobrovolnické pomoci se prakticky ze dne na den stalo jednou z úloh univerzity v rámci její tzv. třetí role. Pátý ročník Cen rektora UP pro dobrovolníky je jedinečnou příležitostí pro všechny organizace, ale i fakulty, katedry a další pracoviště UP ocenit studenty a zaměstnance za jejich občanskou angažovanost," navázala na rektorova slova.

Univerzita Palackého je v České republice jedinou vysokou školou, která dobrovolnickou činnost systematicky podporuje a oceňuje. Ceny rektora pro dobrovolníky z řad studentů a pracovníků UP se udělují již od roku 2017.

"Na základě zkušeností z předchozích ročníků tentokrát předem nestanovujeme kategorie/oblasti činností, ve kterých je možné nominovat. Loni jsme ocenili všechny nominované, záměrem bylo vyzdvihnout význam dobrovolnictví studentů a poděkovat jim za jejich práci v době pandemie. V tomto ročníku se vracíme k hodnocení nominací a výběru laureátů," dodala Tatiana Matulayová.

Kandidáty na cenu je možné nominovat do 20. srpna, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Učinit tak může organizace, u které student či zaměstnanec UP v uplynulém akademickém roce dobrovolnickou činnost vykonával, Dobrovolnické centrum UP nebo jiné pracoviště univerzity. Laureáty letošních cen vybere komise složená ze zástupců UP, pro vítěze budou připraveny ceny a univerzitní upomínkové předměty.

Setkání dobrovolníků a slavnostní předání cen by mělo proběhnout na konci září jako součást akce MEET UP, která je již tradičním přivítáním studentů na univerzitní půdě a seznamuje mimo jiné i s možnostmi mimoškolních aktivit v Olomouci.