Univerzita Palackého uspěla v mezinárodním žebříčku vysokých škol

14.07.2019

Univerzita Palackého v Olomouci dosáhla díky excelentním publikacím a mezinárodní spolupráci významného postavení v novém vydání mezinárodního žebříčku CWTS Leiden Ranking, jenž hodnotí téměř tisíc vysokých škol.

Díky kvalitním vědeckým článkům, které patřily mezi pět procent nejcitovanějších prací, předstihlo olomoucké vysoké učení i Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu a v národním srovnání se ocitlo na prvním místě. Ve srovnání, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, figuruje UP na 99. pozici v Evropě a 126. ve světě, lepší v tomto ohledu bylo z tuzemských vysokých škol jen ČVUT. V oboru Společenské a humanitní vědy se nejstarší moravská univerzita vyšplhala dokonce na 32. místo v Evropě a 68. ve světě.

Podrobné informace jsou zde: https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list

Autorem foto je Vojtěch Duda.