Uplynul rok od první léčby nádoru pomocí buněčné terapie ve Fakultní nemocnici Brno, pacient se cítí skvěle

27.02.2021

V prosinci 2019 provedl tým lékařů Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU první podání protinádorové buněčné terapie.

Od té doby klinika využila léčby, která stojí přibližně 10 milionů korun, již celkem ve 14 případech. Tato buněčná terapie je obrovskou nadějí pro jinak nevyléčitelné pacienty s určitými typy nádorů mízních uzlin a krve.

V červnu roku 2019 byl téměř padesátiletému pacientovi diagnostikován mediastinální velkobuněčný B lymfom, což je závažné onkologické onemocnění hrudních mízních uzlin. Byla zahájena standardní cytostatická léčba, ale ani po několika cyklech chemoterapie nedošlo ke zmenšení velikosti jeho nádoru. Stejně tak záchranná, velmi intenzivní chemoterapie nepřinesla žádný léčebný efekt. Po dalších dvou liniích modifikované léčby se nádor dokonce ještě zvětšil a začal již utlačovat průdušky, plíce a velké cévy s nebezpečím vzniku závažných komplikací. Ani tak intenzivní léčba, jakou je transplantace kostní dřeně, nepřicházela v této situaci do úvahy, pacient měl před sebou jen několik měsíců života.

Naštěstí byla právě v této době (říjen 2019) dokončena několikaměsíční fáze příprav moderní buněčné genové terapie pomocí CAR-T lymfocytů (T-lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem).

"Při této léčebné metodě jsou pacientovi nejprve z krve odebrány bílé krvinky, které jsou následně odeslány do výrobního závodu farmaceutické společnosti. Tam je do nich vložena speciální genetická informace, díky které se "naučí" cíleně rozpoznávat a ničit určené nádorové buňky. Výsledný léčivý přípravek moderní terapie je po převozu zpět do nemocnice uložen ve zmražené podobě ve velkokapacitních kontejnerech s tekutým dusíkem," vysvětluje prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky.

Pacient podstoupil odběr lymfocytů začátkem listopadu 2019 a dále mu byla provedena nezbytná vyšetření k posouzení celkového zdravotního stavu. Genetická modifikace jeho T-lymfocytů proběhla úspěšně a tyto buňky mu byly po šetrné přípravné chemoterapii podány na začátku prosince 2019.

"Již za několik dní se pacientovi také ulevilo od obtěžujících příznaků vyvolaných jeho nádorem, zejména každodenních teplot, kašle a potíží s dýcháním. V únoru 2021, více než rok od podání buněk, byl na kontrole a jeho stav je velmi dobrý," doplňuje Mayer.

Zkušenosti lékařů z našeho pracoviště ukazují, že se s pomocí této moderní metody podaří zvrátit nepříznivý vývoj jinak nevyléčitelného nádorového onemocnění mízních uzlin až u poloviny nemocných. Úspěch léčby je mimo jiné výsledkem dlouhodobé výborné spolupráce Interní hematologické a onkologické kliniky, Separačního střediska a Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.