V online vzdělávání je budoucnost

28.07.2021

V dnešní době platí více než kdy jindy, že lidé s kvalitním vzděláním se dokáží prosadit daleko lépe než jedinci, kteří studiím moc sil a času nedávali.

Pokud máte hlavu otevřenou, jste ochotní na sobě tvrdě pracovat a zlepšit si tak pozici na trhu práce, rozhodně byste měli minimálně uvažovat o možnosti dalšího vzdělávání. Velkou výhodou dnešní přetechnizované doby je, že není potřeba každý den chodit do školy, ale učit se můžete prostřednictvím internetové sítě.

Různé vzdělávací instituce se stále častěji přesouvají do online prostředí, a i když ještě nenastala ta správná doba, kdy přednášky a studium obecně budou probíhat pouze prostřednictvím internetu, je k tomu dnes blíže než kdykoliv předtím. A nejen kvůli současné pandemické situaci.

Co studovat?

Vzhledem k tomu, že rozličných internetových kurzů je i na českém internetu habaděj, měli byste se naučit jednotlivé nabídky třídit a vybírat si jen ty, které vypadají alespoň trochu důvěryhodně.

Existuje celá řada kurzů pochybné kvality, kde se nenaučíte vůbec nic praktického. I v takovém případě však přijdete o peníze ve formě zápisného.

Toužíte-li se posunout opravdu minimálně o jednu úroveň dál, zvolte si něco pořádného, třeba studium MBA na CIBE.

Proč si vybrat manažerské studium?

MBA je vhodné hlavně pro jedince, kteří si chtějí osvojit manažerské praktiky. Ty jsou dnes vysoce ceněným zbožím. Leckdo si totiž myslí, že umí vést firmu a lidi v ní, ale praxe nám ukazuje, že je tomu právě naopak.

Valná část českých manažerů, hlavně dříve narozených, nemá ani zdání, jak se správně vede firma, potažmo různé druhy organizací. Z části je to dáno nedostatkem empatie a důvtipu, z části právě neznalostmi. A právě znalosti je možné prostřednictvím vhodného profesního vzdělávání doplnit.

Skvělé je, že online studium MBA není určeno pouze pro mladé, ale mohou se ho zúčastnit prakticky všechny věkové kategorie. V případě, že vám pomalu táhne na padesát a máte pocit, že nejste pro firmu už takovým přínosem, jakým byste chtěli být, je tento druh studia pro vás jako dělaný. Nejenže načerpáte nové vědomosti, ale rovněž se vám díky tomu zvýší i sebevědomí.

Studium v češtině

I přesto, že CIBE je Kanadským institutem pro vzdělávání, veškeré studium probíhá v českém jazyce. Nemusíte se tedy spoléhat na svou angličtinu. Vstřebání informací v rodném jazyce je vždy efektivnější než v tom naučeném. Není to však výhoda pouze pro Čechy, ale také pro Slováky, pro které je čeština prakticky druhou mateřštinou.

Studium z gauče

Jak již bylo řečeno výše, nemusíte nikam docházet nebo dojíždět. Od registrace až do ukončení studia můžete klidně veškeré studium on-line manažerských programů trávit doma na pohovce, což je obrovská výhoda.

Učení se v prostředí, které je nám příjemné a kde se cítíme dobře, je daleko efektivnější než v prostorách, co našemu oku či čichu příliš nelahodí. Stačí tak mít jen dostatek pevné vůle a času.

Délka studia obvykle nepřekročí jeden kalendářní rok, ale budete-li chtít, můžete se mu věnovat třeba jen šest měsíců.

Je možné začít kdykoliv

Další nespornou výhodou online studia je i možnost začít, kdykoliv se vám to bude hodit. Neexistuje nic jako začátek a konec školního roku. Do tohoto rozjetého vlaku lze nastoupit takřka každý den v roce, aniž byste byli znevýhodnění jakýmkoliv způsobem.

Zkušení lektoři

Alfou a omegou každého vzdělávacího systému jsou samozřejmě lektoři. Ti v institutu CIBE patří mezi ty nejlepší.

Skvělé je, že ve většině případů nejde o žádné teoretiky, ale často o zkušené manažery, co dokázali vybudovat nejednu úspěšnou firmu. Mnohdy dokonce i světového významu. A každý z těchto lidí se vám bude věnovat individuálně.

Školné

Aktuální cena školného MBA činí 67 000,- Kč, což není málo. Na druhou stranu po ukončení studia získáte mnohem lepší kvalifikaci než doteď.

Tyto znalosti pak můžete zúročit jak v pozici zaměstnance, tak i majitele vlastní firmy. To obvykle znamená navýšení příjmů, takže berte studium jako výhodnou investici.

komerční sdělení

Fotka od Tumisu z Pixabay