V Zoo Ostrava se těší z mláďat vzácných ibisů skalních

07.07.2020

Hnízdní kolonie ibisů skalních v Zoo Ostrava se rozrostla o nové členy. Dva ze čtyř párů tohoto vzácného ptačího druhu odchovaly celkem čtyři mláďata.

Ibisi skalní patří mezi nejohroženější ptáky světa. Volně žijící populace čítá méně než 1000 jedinců. O jejich záchranu usiluje mezinárodní repatriační projekt, do něhož jsou zapojeny zoologické zahrady a další ochranářské instituce, včetně Zoo Ostrava. Divokou populaci posilují vypouštěním přirozeně odchovaných jedinců. Z Ostravy odjelo na jih Španělska, kde projekt probíhá, už 11 mladých ibisů. Jak to bude s letošními mláďaty?

Ibisi skalní patří ke společenským tvorům, kteří v přírodě hnízdí v početných koloniích čítajících okolo 40 párů. V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava tvoří ibisí kolonii čtyři chovné páry. Obývají prostornou voliéru společně se supy bělohlavými, kde mají ibisi k dispozici celkem šest hnízdních budek. Poté co se ptáci přestěhovali ze zimoviště v chovatelském zázemí, začali se intenzivně věnovat přípravám na hnízdění - zabydlovali hnízdní budky, upravovali hnízda a probíhalo namlouvání. Jako hnízdní materiál využívají ibisi zejména větvičky a další rostlinné části. Samičky do hnízd snášejí obvykle dvě až čtyři vejce, při jejich inkubaci se vzájemně střídají se svým partnerem.

Jeden z rodičovských párů byl sestaven už v roce 2009 a od roku 2012 pravidelně odchovává mláďata. Druhý pár je nově sestavený, nicméně svou premiéru v odchovu mláďat zvládl také dobře. Všechna letošní mláďata už vylétla z hnízda a pohybují se po voliéře. Od dospělých ibisů jsou dobře rozeznatelná - nemají ještě zářivě červeně zbarvený zobák. Jejich pohlaví zatím neznáme. Ostravské ibisy zachycuje video.

Ostravská zoo chová ibisy skalní od roku 2008 a od té doby je také zapojena do Evropského záchovného programu. V roce 2017 se přidala i k mezinárodnímu repatriačnímu projektu Proyecto eremita, kterýjezaštiťován ZooBotánico de Jerez v jižním Španělsku a odborem životního prostředí andaluské regionální vlády Junta de Andalucía. Jeho cílem je obnova volně žijící populace kriticky ohrožených ibisů skalních v oblasti Andalusie vypouštěním mláďat odchovaných v zoologických zahradách. Do projektu je zapojeno více než 20 zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Od doby zapojení poskytla Zoo Ostrava pro posílení divoké populace kriticky ohrožených ptáků už jedenáct přirozeně odchovaných mláďat. Jestli k nim přibydou i ta letošní, ještě nevíme. O jejich případném zapojení do repatriačního projektu budeme jednat s koordinátorem Evropského záchovného programu pro ibisy skalní.