Váleční veteráni obdrželi Jubilejní medaile Ruské federace

05.03.2020

Aktivní účastníci osvobozovacích bojů druhé světové války se ve čtvrtek 5. března 2020 dostavili do brněnského sídla krajského úřadu, aby zde převzali Jubilejní medaile Ruské federace (RF) u příležitosti 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce.

Z celkového seznamu 50 jmen dodaných Generálním konzulátem RF v Brně, které pak kontaktovali pracovníci krajského úřadu, nakonec z rukou hejtmana Bohumila Šimka a konzula RF Valerije Terentieva osobně převzalo medaile 12 z nich.

"Kulturní vyspělost národa se pozná nejen podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje. Odkaz válečných veteránů si proto musíme neustále připomínat. A to i proto, že čas je neúprosný, a mnoho z nich už není mezi námi," uvedl hejtman Bohumil Šimek, který vyjádřil úctu všem, kdo se bojů proti okupačním vojskům za druhé světové války boje aktivně účastnili.

Jubilejní medaile Ruské federace jsou udíleny každých 5 let u příležitosti výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, a to prostřednictvím zastupitelských úřadů RF po celém světě.

Velká vlastenecká válka je ruský název pro sovětsko-německou válku probíhající v letech 1941-1945. Velká vlastenecká válka začala 22. června 1941 přepadením Sovětského svazu Německem a skončila německou kapitulací 9. května 1945 (zahrnuje i závěrečné boje probíhající v rámci Pražské operace po 9. květnu 1945).