Veronika Zajícová rozdává naději i inspiraci lidem s postižením a pomáhá jim úspěšně se začlenit do pracovního procesu

19.07.2023

Zaměstnání je klíčovým prvkem v životě každého člověka. Poskytuje nejen finanční jistotu, ale také pocit smysluplnosti a začlenění do společnosti. Bohužel, mnoho lidí s postižením a sociálním znevýhodněním čelí překážkám a diskriminaci při hledání zaměstnání. Ale díky odhodlání a práci jednotlivců, jako je Veronika Zajícová, se začíná měnit vnímání a přístup ke zaměstnávání lidí s postižením.

Veronika Zajícová je významnou osobností a předsedkyní správní rady zapsaného ústavu Proti bariérám. Tento ústav se specializuje na poskytování sociálních služeb a vytváření komunity, která spojuje lidi s postižením i bez postižení. Hlavním cílem tohoto ústavu je podpora a začlenění lidí s postižením na trh práce, což v dnešní době může být často náročný úkol.

Veronika se stará o provoz chráněné dílny

Jedním z klíčových aspektů, na kterém Veronika pracuje, je chráněná dílna. Tato dílna poskytuje osobám s postižením možnost zapojit se do různých pracovních aktivit a získat tak nejenom pracovní dovednosti, ale i důležité sociální interakce. V chráněné dílně se jednotlivci mohou rozvíjet, a co je nejdůležitější, cítit se užiteční a potřební ve společnosti. Veronika se snaží vytvořit prostředí, kde je důležité, aby každý jedinec mohl uplatnit svůj potenciál bez ohledu na své omezení.

Jedním z hlavních cílů Veroniky Zajícové je změnit předsudky a negativní stereotypy, které často ovlivňují vnímání lidí s postižením. Díky osvětovým kampaním, setkáváním s veřejností a zapojením médií se snaží ukázat, že každý jedinec má své schopnosti a přispění, které může do společnosti přinést. Postupně se tak mění povědomí o tom, že inkluzivní pracovní prostředí přináší mnoho výhod pro všechny zúčastněné strany.

Veronika Zajícová je skutečnou inspirací a nadějí pro lidi s postižením, kteří čelí překážkám na cestě za zaměstnáním a sebeuplatněním. Její odhodlání, energie a oddanost tomuto cíli přináší pozitivní změny do života mnoha jednotlivců. Díky lidem jako je Veronika se společnost stává místem, kde jsou všichni jednotlivci respektováni a mají možnost se plně zapojit do pracovního života.

Veronika jako ambasadorka nadace Počítače dětem

Veronika Zajícová, vedle své role jako předsedkyně správní rady zapsaného ústavu Proti bariérám, také plní roli ambasadorky nadace Počítače dětem. Tato nadace se zaslouží o zásadní změny v životech rodin s dětmi, které by si počítače a výpočetní techniku nemohly jinak dovolit. Jejich úsilí směřuje k vytvoření rovných příležitostí pro všechny děti, bez ohledu na jejich socioekonomický status.

Veronika se osobně setkává s rodinami, které nadace pomáhá, a vidí, jaký obrovský rozdíl počítač může v životě dítěte udělat. Rodiny jsou vděčné za šanci, kterou díky nadaci dostaly, a děti dosahují nových úspěchů ve škole i v osobním růstu. Díky výpočetní technice se rozvíjejí dovednosti, které jim otevírají nové možnosti do budoucnosti.

Veronika Zajícová a nadace Počítače dětem jsou příkladem toho, jak jednotlivci mohou svým nasazením a srdcem měnit svět kolem sebe. Jejich snaha a odhodlání zanechávají trvalý otisk v životech mnoha dětí a rodin, které díky nim mohou snít o lepší budoucnosti plné nových příležitostí a úspěchů.

Andrea Ježková