Vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 převzali ceny

25.08.2023

Suchý Důl na Náchodsku byl dnes dějištěm slavnostního předávání cen v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2023. Zástupci vítězné obce převzali cenu za první místo v podobě zlaté stuhy. Ocenění si přijeli převzít také představitelé dalších přihlášených vesnic regionu. Vítězný Suchý Důl bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole soutěže.

"Soutěž Vesnice roku je obyvatele povzbuzující a dodává motivaci k aktivní účasti na rozvoji jejich obcí. Každý ročník odhalí v našem regionu obce s rozmanitou a pestrou paletou sportovního, společenského a kulturního vyžití, spolkového života nebo zvyklostí a tradic, ale také skvělými podmínkami pro podnikání či občanskou vybaveností. Děkuji a fandím všem obcím, které se do soutěže zapojily a vítězi krajského kola, dnešnímu hostiteli, držím palce i do toho celostátního," řekl u příležitosti předávání cen hejtman Martin Červíček.

Obec Suchý Důl oslovila hodnotitelskou komisi precizně připravenou prezentací, ve které představila poutavou formou své aktivity včetně vize rozvoje obce. Součástí bylo také vystoupení spolků a místních farmářů, kteří odprezentovali své tradiční i netradiční akce jako jsou Suchodolské posvícení, traktoriáda s tradičním pondělním průvodem nebo historická módní přehlídka. Suchému Dolu se komplexní prezentací podařilo vyhovět všem kritériím, která by obec oceněná Zlatou stuhou měla splňovat.

"Soutěž Vesnice roku není jen o starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu. Je to ocenění všech, kterým není život v obci lhostejný, kteří pro ni pracují a vynakládají nemalé úsilí, aby se nám tu dobře žilo. Velký díl patří všem spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě také občanům Suchého Dolu. Nemalou zásluhu na našem úspěchu má i bývalé vedení obce, kterému se podařilo v roce 2002 získat vítězství v krajském kole Vesnice roku. Jsem nesmírně šťastná, že jsme mohli na tento úspěch navázat," uvedla starostka Suchého Dolu Blanka Klímová.

O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 12 obcí. Odborná porota všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi a dalších oceněných.

Na druhém a třetím místě se umístily obce z jičínského okresu Bystřice a Tetín. Za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Světí, Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Česká Metuje. Odborná porota ještě udělila Modrou stuhu za společenský život obci Libňatov v okrese Trutnov. Dalších šest zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana.

"Ocenění v rámci soutěže Vesnice roku není jen symbolické, ale pojí se s ním také finanční ohodnocení, které pomůže obcím v jejich dalším rozvoji. Zlatá stuha znamená pro vítěznou obec milion korun. Finanční odměnu získávají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana," dodal krajský radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí na Jarmarku venkova v Luhačovicích 16. září.

Do soutěže Vesnice roku se každoročně mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek. 

TZ Královéhradecký kraj