Vysočinská města UNESCO dostanou od Kraje Vysočina půlmilionové dotace

13.04.2020

Celkem 1,5 milionu korun navrhuje Rada Kraje Vysočina rozdělit mezi tři vysočinská města s památkami zapsanými na seznam UNESCO.

"S touto pravidelnou podporou jsme počítali už při sestavování rozpočtu na rok 2020. Chápeme ji jako důležitou finanční pomoc při udržování kvalitní doprovodné infrastruktury cestovního ruchu u nejnavštěvovanějších památek," uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče.

Města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou využijí krajskou dotaci na propagaci nebo opravy UNESCO památek.

Město Telč avizuje investovat krajskou dotaci do zkvalitnění marketingové kampaně v oblasti cestovního ruchu, vytvoření mobilních aplikací a brožur, restaurování kašny v ulici na Baště. Město Třebíč je připraveno spustit obnovu střešního pláště Zadní synagogy a město Žďár nad Sázavou chystá úpravy okolí Zelené hory, k revitalizaci plochy bude využita pastva ovcí, dosev poloparazitických rostlin a v plánuj jsou i propagace památky Zelená hora formou videí a propagačních materiálů

Kraj Vysočina má na svém území v současné době tři památky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, to je nejvíce ze všech krajů v České republice. Jako první bylo v roce 1992 zapsáno historické jádro Telče, v roce 1994 se na seznamu objevil poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a před 17 lety přibyla bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči a nedávno byl areál UNESCO rozšířen i o zámek. Od roku 2003 poslal Kraj Vysočina městům UNESCO celkem už 101 miliónů korun (vč. roku 2020).