Výstava má úspěch v srdci Evropy, míří do OSN

06.06.2019

Mezinárodní téma výstavy Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru zaujalo tento týden v sídle Rady Evropy ve Štrasburku zástupce zdejších diplomatických misí. Na vernisáži odpovídali na jejich dotazy 1. náměstek hejtmana Roman Línek, autor výstavy, přední český historik a numismatik profesor Petr Vorel z Univerzity Pardubice a ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Z předsálí Rady ministrů ve Štrasburku přišla i pozvánka do sídla OSN do Ženevy.

"Výstava vychází z numismatických sbírek našeho muzea a už procestovala kus světa, od New Yorku po mexickou Pachuku. Ve Štrasburku se díky kontaktům Pardubického kraje dostala do prestižních prostor před velkým zasedacím sálem Rady Evropy, kde se scházejí představitelé 47 evropských zemí, to znamená i těch, které nejsou členy Evropské unie," uvedl Roman Línek a pokračoval: "Poté, co téma vývoje měn včetně ukázkové ražby mincí představíme na podzim v Českém centru v Paříži, výstavu využijeme i v partnerském regionu Centre. A ve Štrasburku se nám nyní podařila dokonce otevřít možnost jejího umístění v sídle OSN v Ženevě."

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě od 16. století. Je tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský. Začíná ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520, tedy před téměř 500 lety. "Za jejich názvem stojí jméno města Jáchymov, německy Joachimsthal. Ze slova jáchymovský, tedy joachimthaler, vznikl zkráceně thaler, česky tolar, holandsky daalder a posléze i americký dolar," vysvětlil genezi názvu Petr Vorel.

Tolary byly velké stříbrné mince, se kterými se v době jejich vzniku po roce 1520 běžně neplatilo. Více se o nich veřejnost v našem kraji dozví v připravované numismatické expozici, kterou chce Východočeské muzeum otevřít na pardubickém zámku příští rok na jaře. "V rámci řady změn ve výstavních prostorách chystáme mnoho novinek. Jednou z nich bude i nová numismatická expozice v suterénu paláce, tam, kde byly dříve vystaveny pohlednice. Vývoj měn od tolaru k dolaru bude její součástí," prozradil něco z plánů muzea jeho ředitel Tomáš Libánek.

"Numismatika patří k hlavním pilířům sbírek Východočeského muzea, je v ní na 50 tisíc předmětů. Díky dobré spolupráci s Univerzitou Pardubice a sérii zmiňovaných zahraničních výstav tak získává naše největší paměťová instituce mezinárodní prestiž mezi veřejností i v odborných kruzích," dodal za zřizovatele muzea Roman Línek

Pardubický kraj