Záchranná stanice pro volně žijící živočichy dostane novou podobu

21.08.2019

Hlavní město a jeho příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy chystají komplexní rekonstrukci záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích. V říjnu požádají o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Samotné práce by pak měly začít během příštího roku a hotovo by mělo být přibližně za další dva roky. Celková výše investice dosahuje 173 milionů korun bez DPH.

Nový areál je dimenzován až na cca 800 ošetřovaných živočichů a svými možnostmi bude plně vyhovovat platné legislativě i požadavkům hlavního města na péči o volně žijící živočichy. Díky tomu bude záchranná stanice moci přijmout jakékoliv zraněné volně žijící zvíře s výjimkou medvěda hnědého. Areál je také navržen v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, bude například v maximální možné míře využívat dešťovou vodu a jednotlivé budovy budou vybaveny zelenými střechami.

"Divoká zvířata jsou nedílnou součástí pražské přírody. Někdy však krutě doplácejí na střet s velkoměstem. Technický stav stávající záchranné stanice je katastrofální a neposkytuje ani komfort, ani dostatečné zázemí pro práci našich ošetřovatelů. Proto se Praha rozhodla postavit nový areál, který bude odpovídat moderním standardům," říká k projektu náměstek primátora Petr Hlubuček.

"Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy funguje již od roku 2012, po celou tu dobu však ošetřovatelé a zaměstnanci pracují v provizorních podmínkách. Dosud jim jako veterinární ošetřovna i zázemí pro péči o zraněné živočichy sloužily pouze obytné buňky. Počet přijímaných živočichů však každým rokem narůstá a spolu s ním rostou i nároky na prostor a poskytovanou péči. Nový areál s plnohodnotnými léčebnými a rehabilitačními komplexy umožní zvířecím pacientům rychlejší a kvalitnější rekonvalescenci a ošetřovatelům poskytne adekvátní zázemí pro jejich práci," dodává ředitel Lesů hl. m. Prahy Ondřej Palička.

Nový projekt počítá s výstavbou veterinární ordinace s operačním sálem a jednotkou intenzivní péče, které zvýší šance těžce zraněných zvířat na přežití. Součástí navrhovaného areálu jsou i specializovaná rehabilitační zařízení, která odpovídají požadavkům na péči o nejčastější přijímané druhy živočichů. Dominantou bude léčebné zařízení pro labutě a vodní ptáky a odchovna veverek. Jednotlivé komplexy voliér jsou plánovány jako multifunkční, aby se v případě potřeby mohly přizpůsobit konkrétním potřebám přijatých živočichů. V areálu vzniknou také rehabilitační výběhy pro kopytníky a vodní výběh pro vydru a bobra, kteří se začínají objevovat v pražské přírodě.

"Těší mě, že se daří zvyšovat povědomí Pražanů o činnosti záchranné stanice v Jinonicích, protože jejich součinnost je pro záchranu našich divokých zvířat zcela nezbytná," zdůrazňuje náměstek primátora Petr Hlubuček.

Záchranná stanice hl. m. Prahy ošetří více než 5 000 zraněných či jinak handicapovaných živočichů ročně a je tak nejvytíženější ze všech podobných zařízení v České republice. Nový areál výrazně zlepší podmínky pro léčená zvířata, usnadní jejich rekonvalescenci i návrat do volné přírody.