Zájem o studium v Olomouci stále roste. Univerzita Palackého přijala 28 tisíc přihlášek

19.03.2020

V polovině března byla poslední možnost podat si přihlášku na většinu studijních programů, které Univerzita Palackého v Olomouci (UP) nabízí. Zájemci si mohli vybrat mezi osmi fakultami a tisíci možnými kombinacemi studia. K 15. březnu registrovala olomoucká univerzita celkem 28 030 přihlášek ke studiu, což je opět značný nárůst oproti loňským rokům.

Oproti předchozímu roku, kdy UP evidovala 27 219 uchazečů o studium, se letos počet navýšil o více než osm set přihlášek, a to v číslu ještě není započten studijní program International Development Studies na přírodovědecké fakultě, jehož přijímací řízení je na rozdíl od loňska otevřené do konce dubna. Celkový počet přihlášek se tedy ještě navýší.

Tradičně nejvíce zájemce o studium lákala možnost studia na filozofické a pedagogické fakultě, na nichž se sešlo dohromady 13 500 přihlášek. Velký nárůst zaznamenala cyrilometodějská teologická fakulta, jež eviduje o 30 procent více přihlášek než loni.

"Olomouc je jedinečné místo a studium v nádherných kulisách moderních i historických budov je zážitkem na celý život. Pozitivní křivka zájmu o Univerzitu Palackého je skvělou zprávou o kvalitě nabízených studijních programů," uvedl prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík.

Ze zahraničí dorazilo na olomouckou univerzitu 3270 přihlášek, z nich pak 2194 ze Slovenska (loni 2163). Nejvíce zahraniční uchazeče láká studium na lékařské fakultě, kam směřovala více než třetina přihlášek.

Stále se lze hlásit
Další přihlášky očekává univerzita v následujících měsících. Na některé studijní programy se totiž mohou zájemci ještě přihlašovat. Do 30. dubna se lze hlásit na programy filozofické (doktorské) a přírodovědecké fakulty (doktorské a cizojazyčné), na cyrilometodějské teologické fakultě pak na bakalářské programy Sociální práce nebo Mezinárodní sociální a humanitární práce. Do 12. května jde podat přihlášku na doktorské programy na lékařské fakultě a do 31. května na pedagogické, právnické, teologické fakultě a na fakultě tělesné kultury či zdravotnických věd. Do 15. června je možné se přihlásit na navazující magisterský program International and European Law vyučovaný v angličtině, do konce června pak na General Medicine či Dentistry na lékařské fakultě.

Přehled programů, na které lze ještě podat přihlášku, je k dispozici v katalogu na webu UP.

Přijímací zkoušky s ohledem na epidemii koronaviru
Vzhledem k aktuální situaci vedení UP a děkani fakult diskutují i o blížících se přijímacích zkouškách do nadcházejícího akademického roku. S ohledem na vývoj situace i podobu a platnost opatření představí ucelenější informace pravděpodobně do konce března. Budou zveřejněny na stránkách fakult, kateder i na speciálním webu www.upol.cz/prijimacky-koronavirus.

Lékařství, psychologie a právo pořád lákají
Žebříček studijních programů, o které byl největší zájem, je podobný tomu v loňském roce. Přes 2500 přihlášek registruje lékařská fakulta u Všeobecného lékařství. Tisícovou hranici podaných přihlášek překonaly studijní programy Psychologie, Právo a Zubní lékařství.

"Mezi nejžádanější dále patří Fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd i fakultě tělesné kultury, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy nebo Všeobecné ošetřovatelství," doplnila tisková mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

K největšímu nárůstu zájmu ve srovnání s loňským počtem přihlášek do aktuálního akademického roku 2019/2020 došlo například ve Všeobecném lékařství, Ekonomicko-manažerských studiích či v Zubním lékařství. Ze studijních programů, které UP nabízela zcela nově, byl největší zájem o Organizaci a řízení ve zdravotnictví či Etiku a kulturu v mediální komunikaci.