Žatec a krajina žateckého chmele míří mezi památky světového dědictví UNESCO

24.01.2021

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dne 18. ledna 2021 podepsal dokumentaci pro nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO.

Do 1. února 2021 bude nominace předložena Centru světového dědictví v Paříži a tím bude zahájen komplexní hodnotící proces. O jeho výsledku by mělo být rozhodnuto s největší pravděpodobností v létě roku 2022.

Nominace navazuje na projekt Žatec, město chmele, který v roce 2018 doporučil Výbor pro světové dědictví rozšířit o příklad krajiny s chmelnicemi. Nové krajinné pojetí nominace bylo od té doby na národní úrovni rozpracováno a konzultováno i se zahraničními experty z ICOMOS (poradní odborná organizace Výboru). Aktuálně dokončená dokumentace byla vypracována týmem odborníků a představitelů Města Žatec, v úzké spolupráci s řadou partnerů včetně Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a dalších.

Žatec a krajina žateckého chmele reprezentuje významnou lokalitu, kde se odehrává zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování a zpracování chmele. Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, na kterých je celosvětově uznávaný žatecký chmel po staletí pěstován a šlechtěn. Oproti původní verzi obsahuje tato rozšířená nominace památkově chráněnou vesnici Stekník se zámkem, vesnici Trnovany s příklady zachovalých sušáren chmele, a okolní krajinu chmelnic. Dále tuto krajinnou venkovskou komponentu doplňuje území historického jádra města Žatce a jeho Pražského předměstí, které je unikátní množstvím technických památek, především z 19. století, které sloužily ke zpracování a skladování chmele. Dohromady tvoří jedinečný celek, který dokumentuje celý cyklus pěstování, zpracování a obchodu s žateckým chmelem od historických dob do současnosti.

"Jsem rád, že můžeme mezinárodní veřejnosti představit jedinečné chmelařské kulturní dědictví, které je po dlouhá staletí součástí naší historie, a na které můžeme být právem hrdi. Žatecko patří k nejstarším a největším chmelařským oblastem a Žatec byl pro mimořádnou kvalitu pěstovaného chmele a piva také královským městem. Takže i díky své architektuře se jedná o jedinečné místo světového chmelařství. Děkuji všem, kteří se na přípravě nominační dokumentace podíleli. Pokud bude nominace úspěšná, obohatí Seznam světového dědictví podobně jako historická krajina Krušnohoří s dědictvím hornické činnosti nebo polabská krajina v okolí Kladrub nad Labem, po staletí kultivovaná pro chov ušlechtilých koní," uvedl při podpisu ministr Lubomír Zaorálek.

Soupis světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dnes obsahuje 1121 položek z celého světa a Česko je, co do počtu zapsaných památek, mezi prvními 25 státy světa.