Zdravotní pojišťovna roku 2019

10.12.2019

HealthCare Institute o.p.s. si Vám za podpory hlavního partnera projektu CGM dovoluje předložit výsledky celostátního projektu "Zdravotní pojišťovna roku 2019", který byl realizován v průběhu celého roku 2019 a hodnotil 7 zdravotních pojišťoven.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaného servisu zdravotních pojišťoven jejich klientům prostřednictvím vzájemného porovnávání služeb, které nabízejí. Dále poskytnout ucelený obraz o tomto trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které zdravotní pojišťovny nabízejí.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU je unikátní žebříček zdravotních pojišťoven, který vznikl v průběhu roku 2019 z těchto pohledů:
1. POJIŠTĚNCI - váha 60 %
2. AMBULANTNÍ LÉKAŘI - váha 20 %
3. ŘEDITELÉ NEMOCNIC - váha 20 %
4. PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A DOROST
5. FINANČNÍ ZDRAVÍ
6. ONLINE KOMUNIKACE - nově v roce 2019

ABSOLUTNÍ vítěz projektu "ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2019" (3 oblasti zároveň)
1. místo: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2. místo: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3. místo: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokračování projektu "Zdravotní pojišťovna roku 2020" bude probíhat v průběhu celého roku 2020.