Zoo Hodonín pomáhá chránit mořské želvy

19.10.2019

Mořské želvy jsou zástupci skupiny plazů, která na Zemi křižovala moře a oceány již před více než 100 miliony let. V současnosti žije na světě sedm druhů těchto impozantních zvířat a všechny patří k ohroženým, čtyři z nich jsou podle mezinárodního červeného seznamu dokonce kriticky ohrožené. Za posledních 30-40 let klesly jejich počty natolik, že jim hrozí úplné vyhubení! Do jejich záchrany se zapojují i české zoologické zahrady.

Především v oblasti Indického oceánu, ale i na dalších místech planety jsou mořské želvy nelegálně loveny pro maso, jejich krunýře jsou využívány pro zisk želvoviny, stávají se nechtěným úlovkem v rybářských sítích, jejich vajíčka lidé sbírají za účelem prodeje a konzumace. Želví snůšky jsou ohroženy rovněž stále intenzivnější zástavbou pobřežních oblastí a turistickým ruchem. Mořské želvy strádají taktéž konzumací plastového odpadu v oceánech, který mylně považují za svou potravu - medúzy.

O záchranu těchto majestátních živočichů usiluje mezi jinými i mezinárodní nezisková organizace Turtle Foundation. Jejím cílem je zamezit vyhubení mořských želv. V současné době realizuje projekty ve dvou zemích - v Indonésii a na Kapverdách. V Indonésii je jednou ze zájmových oblastí Mentawajské souostroví v Západní Sumatře, konkrétně odlehlý ostrov Sipora, na němž členové Turtle Foundation objevili pláž, kam připlouvají klást vejce největší současně žijící želvy - kožatky velké (Dermochelys coriacea), které jsou velmi vzácné a patří ke kriticky ohroženým druhům. Na Kapverdách se vyskytuje třetí největší populace karety obecné (Caretta caretta) na světě (po Ománu a jihovýchodní Floridě). V roce 2007 zde bylo pozabíjeno přes 1000 samic, které sem připluly naklást vejce. V souvislosti s masovým vybíjením želv vyslala organizace do těchto oblastí své členy a dobrovolníky, kteří ve spolupráci s místními komunitami střeží po celé hnízdní období pláže, aby se želvy mohly bezpečně rozmnožovat.

Aktivity Turtle Foundation nyní podporují i některé české zoologické zahrady sdružené v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) - Zoo Hodonín, Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava.