Zoo Ostrava: Lidé nabízejí svou pomoc

12.04.2020

Brány Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava jsou již téměř měsíc uzavřené návštěvníkům. Život uvnitř se však nezastavil. Zvířata potřebují každodenní péči chovatelů, ať je horko nebo mráz, svátek nebo všední den. A i v době nouzového stavu tomu není jinak. Pokračuje se i v započatých projektech a také na přípravách celého areálu na otevření a na hlavní návštěvnickou sezónu. Pomocnou ruku nabízejí i příznivci zoo.

Přestože k nám návštěvníci nemohou, snažíme se jim přinášet i nadále informace o dění v zoo prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu, kde jsou k vidění kromě aktuálních fotografií i krátká videa natočená chovateli. Jsou to momenty z jejich práce a ze života zvířat, které teď nemohou lidé vidět naživo. Z reakcí lidí je patrné, že se o dění v jejich zoo stále zajímají a že se těší, až se brány zoo opět otevřou. Často také nabízejí svou pomoc, čehož si velmi vážíme. S ohledem na okolnosti a současná omezení je pro nás nejlepší formou pomoci finanční příspěvek. Přispět na každodenní provoz zoo nám zájemci mohou dvěma způsoby - symbolickou adopcí některého z našich zvířat (podrobnosti jsou na https://www.zoo-ostrava.cz/cz/pomozte-nam/adopce-zvirat/) nebo vkladem libovolného finančního příspěvku na náš účet k veřejné sbírce, číslo účtu: 2120217/0100 (účel sbírky: zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v Zoo Ostrava).

Za každý příspěvek budeme velice vděčni. Děkujeme Vám!