Zoo Ostrava má nové akvárium s vzácnými mexickými rybami, které již byly vyhubeny v přírodě

23.07.2020

Moderní zoologické zahrady se podílejí na ochraně ohrožených druhů zvířat nejen tím, že chovají vybrané druhy ve svých zařízeních v rámci mezinárodních záchovných programů, ale velmi aktivně podporují ochranářské projekty probíhající přímo v místech výskytu těch nejohroženějších druhů ve volné přírodě. Téměř dvacítku takových projektů podporuje i Zoo Ostrava. A nejedná se vždy jen o velká (a chlupatá) zvířata, ale například také o vzácné pěvce jihovýchodní Asie, mizející mořské želvy nebo právě drobné mexické rybky, které jsou v zoo nově k vidění při vstupu do pavilonu Malá Amazonie. Do podpory jsou prostřednictvím programu "Dvě koruny ze vstupu" zapojeni i všichni návštěvníci zoo.

Akvárium obývají tři druhy ryb, které jsou endemity mexického státu Jalisco. To znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě. Všechny obývají a nebo obývaly povodí Río Ameca a střetávaly se v malé říčce Teuchitlán. Jedná se o dva zástupce živorodých ryb gudejí - gudeu pomerančovou (Zoogoneticus tequila) a skifii žlutou (Skiffia francesae), a jednoho zástupce kaprovitých ryb jelečka teuchitlánského (Notropis amecae). A vlastně se ani jeden z těchto druhů přirozeně nevyskytuje už ani v této říčce. Na přelomu tisíciletí odsud tyto drobné rybky (i další druhy gudejí) vymizely. Důvodem vymizení byl souběh více faktorů: říční voda se ve velkém využívá místními obyvateli k zavlažování, jako pitná voda a byla znečišťována domácími zvířaty (koně, krávy a prasata). Okolní lesy byly plošně káceny, což také přispělo k nestabilitě vod, místně bylo fatální extrémní sucho. Největším problémem byla pravděpodobně introdukce nepůvodních druhů ryb a jejich kompetice s těmi původními.

Naštěstí se ale tyto rybky těší poměrně velkému zájmu specializujících se akvaristů, ať už obdivovatelů gudejí, nebo akvaristů zaměřující se na ohrožené druhy, a také zoologických institucí, takže jsou zastoupeny v chovech v lidské péči. Díky tomu zatím nevymizely z planety úplně. Ba co víc, některé druhy byly navráceny zpět do přírody! Do záchrany mexických rybek je zapojena i Zoo Ostrava! Už v roce 2008 začala s chovem prvního zástupce vzácných gudejí - ameky motýlkové (Ameca splendens). Je chována v akvaristickém zázemí, kde se také úspěšně rozmnožuje. Později zoo začala s chovem dalších druhů gudejí. Aktuálně chováme čtyři druhy těchto vzácných živorodek. Kromě výše zmíněných je to ještě ilyodon Whiteův (Ilyodon whitei). Mexické ryby v Zoo Ostrava zachycuje video.

"V roce 2017 se Zoo Ostrava stala členem Goodeid Working Group (GWG), což je mezinárodní pracovní skupina zaměřená na ochranu ryb z čeledi gudeovití (Goodeidae), která byla založena v roce 2009. Členové GWG zajišťují především ochranu ex situ formou podpory vzájemné spolupráce mezi privátními akvaristy, školami a univerzitami, zoologickými institucemi (např. zoologické zahrady a akvária Haus des Meeres, Beauval, Bristol, Chester, London, Plock, Stuttgart, Ostrava a další) či muzei tak, aby se zachovaly akvarijní populace druhů a přirozeně se vyskytujících forem gudejí," uvádí Markéta Rejlková, ostravská zástupkyně GWG.

Zároveň ale podporuje zapojení členů do in situ projektů přímo v místě výskytu gudejí.

Hlavní břímě ochrany gudejí v Jaliscu nese Fakulta biologie na mexické Univerzitě Michoacana v Morelii, v hlavním městě sousedního mexického státu Michoacana. Zoo Ostrava každoročně přispívá na projekt Repatriace a ochrana kriticky ohrožených ryb gudejí v Mexiku právě michoacánské Univerzitě. Hlavním cílem projektu je ochrana přirozeného habitatu, výzkum a repatriace kriticky ohrožené gudey pomerančové.

Gudea pomerančová (Zoogoneticus tequilla) je jakousi vlajkovou lodí snah o záchranu gudejí. Je to druh, který se před dvaceti lety vrátil do Mexika z Evropy poté, co na své původní lokalitě vymizel.

"Velkou zásluhu na tom mají britští akvaristé, v jejichž chovech druh přežil. Následně byly rybky namnoženy na univerzitě v mexické Morelii, kde funguje jakási "rybí archa" - laboratoř, která se snaží získat všechny ohrožené druhy mexických ryb, především gudejí, a udržet je v chovu. V roce 2016, tj. po skoro 20 letech, tak mohlo dojít k vypuštění téměř tisícovky jedinců zpátky na původní lokalitu. Projekt byl velmi pečlivě vypracovaný a zahrnoval nejen zkoumání vodního prostředí a jeho obyvatel, ale také práci s místními obyvateli. Právě oni převzali patronát nad "strážením" rybek, místní školáci a studenti budou kontrolovat, jak se gudejím daří a jaký je stav lokality," popisuje Markéta Rejlková.

I prostřednictvím nového akvária u vstupu do pavilonu Malá Amazonie se Zoo Ostrava snaží informovat o tom, že záchrana druhu může být dílem jediného nadšeného akvaristy, ale pomoci k němu mohou i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu "Dvě koruny ze vstupu".