Zoo Ostrava podpořila ochranu přírody více než milionem korun

04.02.2020

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na konci loňského roku podporu vybraných záchranných projektů v rámci programu "Dvě koruny ze vstupu". Díky vysoké návštěvnosti a díky navýšení příspěvku (z původní jedné koruny na dvě koruny ze vstupu) bude na ochranu přírody vyplaceno více než jeden milion korun!

Zoo Ostrava prostřednictvím programu "Dvě koruny ze vstupu" podporuje ochranářské a záchranné projekty, které probíhají v místech výskytu vybraných ohrožených druhů zvířat i rostlin (tzv. in situ projekty). Ze vstupu každého návštěvníka putují dvě koruny na speciální účet, z něhož jsou podporovány vybrané projekty realizované například ve Vietnamu, Indonésii, Senegalu, Madagaskaru, ale i v České republice. Nově jsou do podpory zahrnuty tři projekty: Turtle Foundation, KASI Foundation a SEMIX.

První tři roky činila částka na podporu ochranářských aktivit okolo půl milionu ročně, díky navýšení příspěvku na dvě koruny ze vstupu a vysoké návštěvnosti se loni podařilo získat rekordní částku.

Z prostředků získaných v roce 2019 bude podpořeno celkem 14 záchranných projektů, a to celkovou částkou 1 156 000 Kč:

- The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých, boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty a práce s místními komunitami na ostrově Sumatra (Indonésie)

- Derbianus Conservation - záchrana kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho (Senegal)

- Tonkin Snub-Nosed Monkey Conservation Programme - záchrana kriticky ohroženého primáta langura indočínského (Vietnam)

- Coffee and Primate Conservation - ochrana gibona stříbrného a dalších ohrožených druhů zvířat, práce s místními komunitami, šetrné a udržitelné zemědělství v oblasti Centrální Jávy (Indonésie)

- Saola Working Group - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) kriticky ohroženého kopytníka saolu před vyhubením (Vietnam, Laos)

- Turtle Foundation- ochrana mořských želv kožatek velkých na ostrově Sipora v Mentawajském souostroví a dalších druhů želv a mořských ekosystémů v oblasti Bornea (Indonésie) a karet obecných (Kapverdy)

- Programme Sahamalaza - záchrana kriticky ohroženého lemura Sclaterova a dalších zvířat (Madagaskar)

- The Endangered Primate Rescue Center (EPRC)- záchrana kriticky ohrožených primátů (Vietnam)

- Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrana jeho přirozeného prostředí na Sumatře (Indonésie)

- Green-Books.org - poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě v indonéském jazyce, vzdělávání a ekovýchova místních dětí (Indonésie)

- Vulture Conservation - ochrana a obnova populací supů v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí (Evropa)

- Goodeid Working Group - repatriace a záchrana kriticky ohrožených ryb gudeí (Mexiko)

- KASI Foundation - chov ohrožených pěvců a dalších ptáků v záchranných centrech s cílem vytvořit životaschopné záložních populace v lidské péči a rehabilitace jedinců zabavených z černého trhu na východní Jávě (Indonésie)

- SEMIX - obnova a management cenných přírodních lokalit a ochrana místní biodiverzity, například v lokalitě Kozmické louky (Česká republika)

"Jsem opravdu velmi rád, že zastupitelstvo schválilo tuto rekordní částku. To nám umožní ještě více podpořit záchranné aktivity a úsilí celé řady lidí, jejichž cílem je záchrana těch nejohroženějších druhů přímo v jejich domovině na různých místech naší planety, ale i v České republice. Děkuji také našim návštěvníkům, že pomáhají spolu s námi a že nám zachovávají přízeň! Jako obyvatelé jedné z nejbohatších částí světa tak můžeme pomáhat i v místech, kde lidé ani zvířata zatím takové štěstí neměli. Vždyť i naše činnost a spotřebitelské nároky velmi často ovlivňují oblasti tisíce kilometrů daleko, na opačném konci zeměkoule," říká ředitel ostravské zoo Petr Čolas.