Zoo Ostrava pomáhá zachránit nejohroženější ptáky světa

07.02.2020

Ostravská zoologická zahrada je od roku 2017 zapojena do mezinárodního repatriačního projektu na záchranu ibisů skalních. Tento ptačí druh patří k nejohroženějším druhům na světě. Populace ve volné přírodě čítá sotva 600 jedinců. Zoologické zahrady a další ochranářské organizace usilují o posílení divoce žijících ibisů vypouštěním mladých jedinců přirozeně odchovaných ve svých zařízeních. Zoo Ostrava za tímto účelem bezplatně poskytla již osm mláďat. Další tři samci byli ze zoo na místo realizace projektu odvezeni tento týden.

V neděli 2. února byli ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava odvezeni tři mladí samci ibisů skalních. Vylíhli se 20. května 2019 a všichni byli přirozeně odchováni svými rodiči.

"Po dohodě s koordinátorkou Evropského záchovného programu pro ibisy skalní byli i tito určeni k vypuštění v rámci španělského repatriačního projektu Proyecto eremita. Cílem jejich cesty tak byla zoologická zahrada v jihošpanělském Jerézu, kam již v pořádku dorazili a kde budou po transportu asi dva týdny umístěni. Poté budou přesunuti do adaptační voliéry přímo na vypouštěcí lokalitě, kde se budou před samotným vypuštěním seznamovat s podmínkami okolního prostředí," popisuje zooložka Adéla Obračajová.

Mezinárodní repatriační projekt Proyecto eremita jezaštiťován ZooBotanico de Jeréz ve Španělsku a odborem životního prostředí andaluské regionální vlády Junta de Andalucia. Jeho cílem je obnova volně žijící populace kriticky ohrožených ibisů skalních v oblasti Andalusie vypouštěním mláďat odchovaných v zoologických zahradách. Zoo Ostrava je do projektu zapojena od roku 2017 a celkem poskytla pro posílení divoké populace kriticky ohrožených ptáků již jedenáct mláďat, včetně tří mladých samců vylíhnutých v loňském roce.

"V letošním roce Zoo Ostrava projekt podpoří nejen poskytnutím odchovaných mláďat, ale také zakoupením jednoho GPS/GSM vysílače, kterým bude opatřen jeden z vypuštěných ibisů. Díky tomu budeme moci sledovat jeho pohyb po vypuštění, a získávat tak další cenné poznatky o životě těchto vzácných ptáků," dodává Adéla Obračajová.

Díky repatriačním snahám ve Španělsku a také v Rakousku se malé populace těchto krásných ptáků znovu vyskytují i v Evropě. Tyto aktivity jsou jedním z příkladů konkrétní pomoci moderních zoologických zahrad při ochraně přírody a nápravě škod, které člověk na přírodě napáchal.

Ibis skalní (Geronticus eremita) se v minulosti vyskytoval v Evropě (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie), severní Africe a na Středním východě. V důsledku ztráty přirozeného prostředí, ilegálního lovu a kladením otrávených návnad došlo na mnoha místech k jeho vyhubení. Koncem 20. století se objevily další hrozby - používání insekticidů a elektrické vedení. Ve volné přírodě dnes žije pouhých 500-600 jedinců, čímž se tito ptáci řadí k nejohroženějším druhům na světě. V Červeném seznamu (The IUCN Red List of Threatened Species) je tento druh zařazen v kategorii kriticky ohrožený. 95 % světové populace dnes žije v Souss-Massa National Park and Tamri v Maroku, necelá stovka ptáků přežívá v polodivoké populaci v Turecku, zbytková populace (jen cca 5 ptáků) v Sýrii je pravděpodobně již vyhubená.