Zoo získala ocenění za práci pro handicapované

18.10.2019

Ostravská zoologická zahrada je vyhledávaným cílem nejen Ostravanů, ale za svůj cíl si ji vybírají turisté z celého Moravskoslezského kraje i vzdálenějších koutů naší republiky, přijíždí stále více lidí i ze zahraničí, zejména Polska a Slovenska. Letos už to bylo více než půl milionu!

Mezi návštěvníky je i poměrně hodně lidí s nejrůznějším postižením či handicapem, a proto se zoo dlouhodobě snaží uzpůsobit areál tak, aby se zde každý návštěvník cítil dobře. Právě za aktivity pro návštěvníky se zdravotním postižením a seniory byla zoo oceněna, a to v rámci celostátní soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ. Soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiřího Navrátila a senátora Parlamentu České republiky Jiřího Carbola a letos proběhl její třetí ročník.

"Naším krédem je, aby tu zoologická zahrada byla pro všechny a aby se u nás všichni návštěvníci cítili dobře a každý si u nás našel to své. Snažíme se myslet i na skupiny lidí, kteří jsou nějakým způsobem limitovaní/handicapovaní, tj. rodiny s kočárky, seniory, malé děti, imobilní návštěvníky, nevidomé atd. Usilujeme, aby areál byl přístupný všem v maximální možné míře," říká ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas.

Ten je poměrně rozlehlý (asi 60 ha je přístupných veřejnosti), ale zejména svažitý (výškový rozdíl od hlavní brány na konec návštěvnické trasy činí 42 m!). Po areálu jsou (nejen proto) rozmístěny stovky laviček a desítky odpočinkových míst. V minulosti byla provedena řada úprav na zpřístupnění starších objektů, nové stavby jsou již projektovány bezbariérově. Pro osoby s omezeným pohybem jsou k dispozici zdarma k zapůjčení invalidní vozíky.

Zoo pravidelně vydává i speciální mapu areálu zoo pro handicapované, ve které je vyznačena doporučená trasa pro imobilní návštěvníky s menším sklonem, bezbariérové WC, doplněna místa s dotykovými prvky, cedulkami s Braillovým písmem ad. Mapy jsou pro zájemce zdarma k dispozici u vchodu do zoo a volně stažitelná i z webových stránek zoo https://www.zoo-ostrava.cz/cz/pred-navstevou/pro-handicapovane/.